Bestuur

Onderwatersport Vereniging Haarlem is aangesloten bij de Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB). OVH heeft naast haar dagelijkse bestuur diverse commissies die – op vrijwillige basis – actief bezig zijn met planning, training en uitvoering van de verenigingsactiviteiten. 

Voorzitter:  Wouter van Deursen
Secretaris: Patricia van Mourik       secretaris@duikinovhn.nl
Penningmeester: Erna Oosterling  penningmeester@duikinovh.nl

Commissaris Algemeen: Hans Stolvoort
Commissaris Bar: Remko de Vries
Commissaris Materialen: Sijtze Visser
Commissaris Opleidingen: Ralph de Wit

Commissie Communicatie: Marcel Roozekrans en Almar Uilenbroek
Redacteur Clubblad: Bert Arxhoek

Telefoonnummers en e-mailadressen staan altijd vermeld in ons clubblad en zijn via contact@duikinovh.nl op aanvraag verkrijgbaar.