Materiaalkeuring

Beste leden,

Als je het goede voornemen hebt om je flessen te keuren of onderhoud uit te laten voeren aan je flessenkranen, automaten of duikcomputers dan kunnen deze weer via de vereniging aangeboden worden. De uiterste inleverdatum is donderdag 18 januari. Spullen worden in de materialen ruimte verzameld op de bekende wijze.

Zijn er vragen dan hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,
Uw materialenman
Sijtze

materialen@duikinovh.nl
06 573 168 28

Spelregels:

  1. De aangeboden spullen moeten op naam staan van een OVH lid.
    Wil je een niet-lid een vriendendienst bewijzen door zijn spullen aan te leveren, verreken dit dan zelf met het niet-lid.
  2. Flessen en kranen graag gescheiden inleveren, mocht je hulp nodig hebben met het verwijderen van je kraan laat het weten, dan kan Sijtze je helpen.
  3. De map met de inteken/machtigingsformulieren komt per keuringsdatum in de materialenruimte te liggen. Ook is deze voor leden te downloaden via: http://www.duikinovh.nl/downloads/

Fijne feestdagen!

Beste leden van OVH,

Het laatste clubblad van dit jaar én tevens het laatste nummer door Bert gemaakt is klaar! As zondag 24 december en donderdag 28 december zijn we gewoon open, dus kom gezellig zwemmen en neem je blad gelijk mee. Alleen zondag 31 december zijn we gesloten. Het bestuur nodigt alle leden van OVH van harte uit voor de Nieuwjaarsreceptie op 1 januari vanaf 16.00 uur in ons clubhuis. We wensen jullie fijne feestdagen toe en een voorspoedig 2018!

Het bestuur.