• Algemene Ledenvergadering 29 maart 2024

  4 apr 2024
 • Vrijdag 29 maart 2024 vond de Algemene Ledenvergadering van Onderwatersport Vereniging Haarlem plaats. Dit jaar kregen de leden voor het eerst het jaarverslag digitaal op de e-mail om zich voor te bereiden op deze avond. Tijdens deze ALV werd er een terugblik geworpen op 2023 en schetste het bestuur een vooruitblik op 2024. Nadat de agenda doorgenomen was en alle stukken besproken waren ontvingen meerdere vrijwilligers van de vereniging een bedankje voor hun inzet!

  Daarna was het tijd voor de bestuursverkiezingen. We danken allemaal Ed de Groot (voorzitter), Colette van Goch (opleidingen) en Mariska Janszen (evenementen) voor hun inzet voor onze vereniging. Daarna werd Corine Diek onder warm applaus aangenomen als nieuwe secretaris. Hans Stolvoort (commissaris algemeen) zal voorlopig de hamer overnemen als vice voorzitter. 

  Per 29 maart 2024 bestaat het bestuur uit de volgende leden:

  • Voorzitter: vacant 
  •            vice voorzitter: Hans Stolvoort
  • Secretaris: Corine Diek 
  • Penningmeester: Peter den Boer
  • Commissaris Algemeen: Hans Stolvoort
  • Commissaris Opleidingen: vacant 
  • Commissaris Bar: Jolanda Coppens-Zwetsloot 
  • Commissaris Materialen: Ron Engeler 
  • Commissaris Evenementen: vacant 

  Er zijn drie functies vacant en we gaan de komende tijd in gesprek met de leden voor invulling van deze bestuursplaatsen.

  Graag tot op de club!

  Met sportieve groet,
  Bestuur OVH