Update maatregelen

Beste OVH leden,

In verband met de aangescherpte maatregelen is het coronaprotocol van OVH hierop aangepast per 28 november om 05.00 uur. Dit houdt samengevat het volgende voor O.V.H. in:

Donderdag
Clubhuis = gesloten
Zwembad = gesloten

Zondag
Clubhuis = gesloten
Zwembad = open; wedstrijdbad van 09.00 – 10.00 plus elke 2e en 4e zondag van de maand ook het warme bad.

Het scannen van je QR-code bij de ingang blijft. De leeftijd is terug aangepast naar: iedereen van 13 jaar en ouder. Aanvullend draagt iedereen van 13 jaar en ouder ook een mondkapje, ook binnen, behalve in het ‘natte gedeelte’. Douches en kleedkamers zijn gewoon open. 

Houd 1,5 meter afstand van elkaar:
a. Iedereen van 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand tot volwassenen en
jongeren vanaf 13 jaar
b. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven tot elkaar en tot volwassenen geen 1,5
meter afstand te houden
c. Jongeren van 13 tot en met 17 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te
houden tot elkaar

De 1,5 meter afstand is niet verplicht tijdens het sporten indien dat nodig is voor
de sportbeoefening.

Kom niet te vroeg: de deur gaat op zondag 08.50 uur open en je kunt niet in het clubhuis wachten. S.v.p. na binnenkomst gelijk doorlopen naar de kleedkamers en na afloop weer lekker naar huis. 

Perslucht vullen:
Elke woensdag van 19.30 tot en met 20.00 uur staan er vrijwillige vulmeesters paraat om jouw fles te vullen. Zij handelen volgens de NOB protocollen. Je kan tot en met 20.00 uur je fles aanbieden. Daarna worden alle de aanwezige flessen nog gevuld en geen nieuwe flessen meer aangenomen. Spelregels: • Alleen gekeurde flessen aanbieden • Flessen afgeven bij het hek • Alleen de vulmeester mag de compressorruimte betreden • De vulmeester vult de fles • Kom op tijd • Houdt 1,5 meter afstand van elkaar

Lees ook de updates en ons programma via: https://www.duikinovh.nl/faq-corona/

Blijf gezond!
Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen. 

Met sportieve groet,
Bestuur O.V.H.

Nieuwsbericht O.V.H.

Beste OVH leden,

In verband met de aangescherpte maatregelen is het coronaprotocol van OVH hierop aangepast. Dit houdt in dat op donderdag het clubhuis gesloten is tot nader bericht. Het clubhuis blijft wel geopend op zondag! Verder blijven alle sportprogramma’s in het badwater en het vullen op woensdag hetzelfde en ook aan het scannen van je QR-code bij de deur veranderd niets. 

Lees ook de updates via: https://www.duikinovh.nl/faq-corona/

Met sportieve groet,
Bestuur O.V.H.

Nieuwsbericht O.V.H.

Beste OVH leden,

Afgelopen week was er weer een persconferentie en op donderdag 4 november zijn de aangepaste protocollen verwerkt door ons coronateam. De wijzigingen zijn voor OVH momenteel klein, gezien wij al een procedure hadden opgestart per 3 oktober, waar we nu profijt van hebben. Lees snel verder over de maatregelen per 6 november.

QR-code bij de ingang
Eind september kozen wij ervoor om de controle van de QR-code centraal bij de ingang te doen en daarmee iedereen te controleren, zowel de zwemmers als de personen die naar het clubhuis gaan. Per 6 november is dit nu een ingestelde maatregel door de overheid en daardoor zijn er hierop voor ons geen aanpassingen nodig, behalve dan dat het nu geldt voor iedereen van 18 jaar en ouder (hiervoor 13 jaar en ouder). Dankzij de inzet van deze QR-code is onze opening überhaupt mogelijk!

Registratie vervalt
Sinds 3 oktober was er al geen verplichting meer om je naam te noteren op de lijst bij de deur, maar vroeg OVH je om toch nog je naam te noteren, omdat wij op deze manier goed konden monitoren welke leden wel en niet komen. Een belangrijk inzicht voor het bestuur, daar wij graag élk lid weer verwelkomen op onze vereniging. We hebben nu een goed overzicht gekregen en daarom is het noteren van je naam op de lijst niet meer nodig per 6 november. Dank allemaal voor de medewerking.

Clubhuis DWT
Het aanbod van DWT geldt nog steeds en dat is dat wij tijdens drukke openingsuren het clubhuis van DWT erbij mogen betrekken. We bieden hiermee meer vierkante meters voor onze leden, zodat iedereen afstand kan houden als zij dat prettig vinden. De dienstdoende coronaverantwoordelijke zal monitoren of het nodig is deze te openen.

Vrijwilligers – Roosters
Er zijn géén veranderingen met betrekking tot de taken van onze vrijwilligers. Alles blijft in stand zoals het de afgelopen weken ook was. Zodra er wel wijzigingen komen, word je hier als vrijwilliger over geïnformeerd. Dus bij geen bericht: rooster gaat door!

We zien vaak appjes voorbijkomen met vragen hierover op het moment dat iemand zijn dienst op het punt staat te beginnen. Dus nogmaals: alle roosters gaan gewoon door! Verder adviseren we om bij het bekend maken van een rooster je dienst gelijk in je agenda te zetten. Het gebeurt helaas te vaak dat iemand vergeet dat hij aan de beurt is! Bij te veel gaten kunnen wij niet open!

Ook is het zo dat het toezichthouden langs de zwembadrand voor de veiligheid is en tevens onderdeel van ons huurcontract. Het is dus niet zo dat je daar alleen stond voor de coronamaatregelen die een tijd lang golden. Ook nu ben je present en houd je toezicht op het water en de gebruikers. Bij calamiteiten roep je badmeester op via de portofoon. Vragen hierover? Daarvoor is de corona verantwoordelijke aanwezig! Overleg bij binnenkomst met elkaar.

Feedback
In de afgelopen weken merken wij ook dat er op sommige punten gesprekken ontstaan over de maatregelen bij OVH. Logisch, want tja… corona is nu eenmaal een ‘hot item’ in de huidige wereld. Als bestuur willen wij aangeven dat wij de door de overheid ingestelde maatregelen ingericht hebben en dit zo goed mogelijk proberen te communiceren. Het is de eigen verantwoordelijkheid van een bezoeker of lid om hier wel of niet aan mee te werken. We vragen dan ook ieders medewerking om je bezoek bij OVH zo prettig mogelijk te laten verlopen. Laat je QR-code scannen: het is ons enige middel om open te mogen en kunnen zijn!

Ook zien wij dat alle vrijwilligers hun uiterste best doen! Wij waarderen hun inzet enorm. Ook op bestuurlijk niveau zit er uren werk in; alle maatregelen zijn tot in den treure bekeken, gewogen en waar nodig geïmplementeerd. Er ligt een zéér uitgebreid coronaprotocol, waar het coronateam op terug kan vallen, maar waarvan de uitwerking per nieuwsbrief wordt gecommuniceerd naar de leden en vrijwilligers. We zorgen hiermee voor een compacte uitwerking en een overzichtelijke werkwijze.

Heb je een vraag? Bekijk dan eerst de pagina met veel gestelde vragen op onze website. https://www.duikinovh.nl/faq-corona/

Staat het er niet tussen? Stuur dan een email naar [email protected]. We hopen hiermee te bewerkstelligen dat ook onze vrijwilligers op hun clubavond kunnen genieten van een relaxte avond, zónder een corona vragenuur.

Hierbij nog een aantal aandachtspunten:
– donderdagavond svp binnenkomen tot uiterlijk 22.00 uur ivm aanwezige vrijwilliger tot 22.15 uur
– svp je QR code laten zien bij binnenkomst
– was je handen met regelmaat
– geef elkaar de ruimte
– benut ook de ruimte van DWT
– bekijk alle informatie op: https://www.duikinovh.nl/faq-corona/

Sluitingstijden clubhuis OVH:
– zondag open tot 12.00u
– donderdag open tot uiterlijk 00.00u

We zien jullie allemaal graag weer bij OVH!
De ruimte is er, de tap schenkt volop en het badwater is heerlijk.

Met sportieve groet,
Bestuur OVH

 

Nieuwsbericht O.V.H. 1 november

Beste leden van O.V.H.

Hierbij sturen wij jullie een volgende nieuwsbrief met deze punten:

 1. Open Huis 11 november
 2. Wakzwemmen 15 en 18 november
 3. Duikprogramma november
 4. Bubbelen 14 en 28 november
 5. Perslucht vullen
 6. Update bestuursteam
 7. Wijzigingen coronaregels

Met sportieve groet,
Bestuur OVH

 1. Open Huis 11 november

Op donderdagavond is ons Open Huis. Er is gewoon training van 20.30 tot 21.00 uur. Tussen 21.00 en 22.00 gebruiken we het halve wedstrijdbad voor de introductieduiken, dus in baan 1 t/m 3 kan ook gewoon banen gezwommen worden. Ons publiek voor het Open Huis ontvangen wij vanaf 20.00 uur met het instructeursteam. De geïnteresseerden krijgen in ons clubhuis uitleg over onze vereniging en de introduik onder het genot van een kop koffie of thee. Na het zwembadprogramma sluiten we met elkaar af in het clubhuis.

 1. Wakzwemmen 15 en 18 november

Voor de Winterles Schoolzwemmen zijn wij gevraagd om op maandag 15 en donderdag 18 november met drie duikers per dagdeel de lessen te begeleiden. We hebben nog niet voldoende animo om ervoor te zorgen dat de lessen kunnen doorgaan. Meld je snel aan met je naam; de lijst hangt op het bord in het clubhuis.

 1. Duikprogramma november

Donderdag 4 november
Clubduik Haarlemmermeerse Bos
19.00u aanwezig, aanmelden is niet nodig

Zondag 7 november Discovery Dives: geannuleerd wegens te weinig animo.
We bieden het graag in het voorjaar nog eens aan!

Donderdag 18 november
Clubduik Twiske Paviljoen
19.00u aanwezig, aanmelden is niet nodig

Donderdag 25 november
Zwembadworkshop met herhalen skills uit de 1* en 2* duikopleiding.
Geschikt voor alle duikende OVH-leden!
20.30u aanwezig, duikspullen via vulruimte vervoeren
20.45u briefing en 21.00u te water
Vooraf aanmelden is niet nodig

 1. Bubbelen 14 en 28 november

Wij bubbelen tegenwoordig twee keer per maand. Dat houdt in dat wij naast ons normale programma op deze twee zondagen óók het warme bad tot onze beschikking hebben. In november is dat op 14 en 28 november.

 1. Perslucht vullen

Het perslucht vullen blijft staan van 19.30 tot 20.00 uur op elke woensdagavond. Je kunt je fles aanbieden bij het hek en vervolgens neem je afstand of wacht in je auto. Voorkom groepsvorming! Na 20.00 uur worden er geen nieuwe flessen meer aangenomen, alleen de dan nog aanwezige flessen worden gevuld.

 1. Update bestuursteam

Tijdens de afgelopen bestuursvergadering heeft Patricia van Mourik aangegeven op de volgende ALV van maart 2022 niet herkiesbaar te zijn in haar functies voor het secretariaat, ledenadministratie en de promotie van onze vereniging.

Ook zal Sijtze Visser op dat moment halverwege zijn huidige termijn afscheid nemen als Commissaris Materialen wegens een verhuizing.

We zijn als bestuur daarom natuurlijk op zoek naar vervanging! Heb je interesse, dan vernemen wij dat graag! 

 1. Wijziging coronaregels

Na de persconferenties duurt het altijd enkele dagen voordat alle nieuwe protocollen uitgewerkt zijn. Het coronateam van OVH zal deze week daarna dan ook weer zo snel mogelijk de aanscherping van maatregelen bekijken en waar nodig implementeren. Onze vraag is om onze berichtgeving hierover af te wachten, in plaats van onze bestuursleden privé te gaan appen of mailen. Er wordt aan gewerkt en iedere vrijwilliger ontvangt op tijd alle benodigde informatie. Dank voor jullie geduld én voor jullie inzet om onze vereniging steeds veilig open te kunnen stellen.

Nieuwsbericht O.V.H.

Beste OVH leden,

Met genoegen kunnen wij jullie mededelen dat ons clubhuis zal openen op zondag 3 oktober 2021!

Het is natuurlijk weer heel fijn dat wij ons clubhuis weer kunnen openstellen, maar dit kan niet zonder maatregelen. Het clubhuis van OVH valt namelijk onder het beleid voor de sportkantines en daar zijn nieuwe maatregelen getroffen met het tonen van de QR-code voor toegang. Daarnaast is de anderhalve meter maatregel komen te vervallen.Omdat er kriskras doorloop zal zijn tussen de clubhuizen, met een pad naar het zwembad ertussenin, is er met die reden door het OVH bestuur besloten om de coronapas QR controle bij de centrale ingang van OVH te doen, direct nadat je binnenkomt.

Er is al een hele opzet van vrijwilligers die de registratie controleren. En die registratie houden we graag nog even intact, omdat we hiermee goed onze bezetting kunnen monitoren. De vrijwilliger van de registratie neemt dan vanaf zondag 3 oktober plaats in de hal, achter de tafel. Verder heeft OVH de mogelijkheid gekregen om het DWT clubhuis bij onze ruimte mogen betrekken tijdens onze openingsuren. We bieden hiermee meer vierkante meters voor onze leden, zodat iedereen afstand kan houden als zij dat prettig vinden. Zodra je binnenkomt vragen we dus aan iedereen van 13 jaar en ouder om je coronapas te laten zien en zelf je naam op de lijst te zetten. Eenmaal binnen kun je je dan weer vrij bewegen om te gaan zwemmen of een drankje te drinken in ons clubhuis.


Over enkele weken evalueren we deze werkwijze en waar dat kan zullen we afschalen of aanpassingen maken waar dat nodig is. We hopen op ieders medewerking!

Hierbij nog een aantal aandachtspunten:
– donderdagavond svp binnenkomen tot uiterlijk 22.00 uur ivm aanwezige registratie tot maximaal 22.15 uur
– svp je QR code laten zien bij binnenkomst en zet svp je naam op de lijst
– was je handen met regelmaat
– geef elkaar de ruimte
– benut ook de ruimte van DWT
– bekijk alle informatie op: https://www.duikinovh.nl/faq-corona/

Sluitingstijden clubhuis OVH:
– zondag open tot 12.00u
– donderdag open tot uiterlijk 00.00u

We zien jullie allemaal graag weer bij OVH!

Met sportieve groet,
Bestuur OVH