Nieuwsbericht OVH 15 juli

Beste leden van OVH,

Na wekenlang een tijd van beproevingen, zijn de versoepelingen van maatregelen inmiddels gestart. Dit heeft ook invloed op het geldende protocol van de SRO en hoe het zwemmen in zijn werk gaat. OVH ontvangt binnenkort de nieuwste versie en zal de uitkomsten zo spoedig mogelijk met jullie delen.

Het bestuur wil dan graag samen met een aantal leden de uitwerking hiervan oppakken, zodat we naar de opening van het zwembadgedeelte kunnen toewerken. Noem het het “Corona Coördinatieteam”. Waar moet er allemaal aan gedacht worden? Welke taken ontstaan hieruit en waarvoor hebben wij hulp nodig? Daarna zullen er veel taken door leden ingevuld moeten worden, die we gaan coördineren met coördinatieteam. We hebben dan dus veel inzet nodig, met elkaar, om ervoor te zorgen dat we ons baantje kunnen zwemmen en misschien zelfs een drankje kunnen doen? Zou het clubhuis ook (beperkt) open kunnen? Ook moet de haalbaarheid van beiden eerst getoetst worden.

Denk er alvast over na. Wat kan jij doen voor OVH? Zodra we het vernieuwde protocol binnen hebben én alles opnieuw in kaart hebben gebracht, versturen wij een nieuw bericht waarin we om je bijdrage vragen.

FAQ Corona pagina
Om alle protocollen en informatie bij elkaar te houden hebben wij een FAQ Corona pagina ontwikkeld op de OVH-website. Je kunt deze pagina bekijken via: https://www.duikinovh.nl/faq-corona/

Algemene Ledenvergadering
De algemene ledenvergadering van OVH zal alsnog plaatsvinden op vrijdag 2 oktober 2020. Tijdstip en locatie volgen.
>>> Heb je een suggestie voor een locatie waar ongeveer 70 personen in kunnen mét 1,5 meter afstand tot elkaar? Stuur ons een berichtje op [email protected]

Vulservice
De vulservice is iedere woensdag van 20.00 tot 21.00 beschikbaar voor de leden van O.V.H. Met dank aan de vulmeesters: Rob, Ron, Ron, Peter, Cees, Willem, Almar, Menno en Kees!

Spelregels:

 • Alleen gekeurde flessen aanbieden
 • Flessen afgeven bij het hek
 • Alleen de vulmeester mag de compressorruimte betreden
 • De vulmeester vult de fles
 • Kom op tijd
 • Houdt 1,5 meter afstand van elkaar

Vragen?
Schroom echter niet om ons te contacteren als je een vraag, hulp of ideeën hebt. We zijn een vereniging en we staan graag met elkaar voor jullie klaar!

Met sportieve groet,
Uw bestuur
Wouter, Peter, Patricia, Pauline, Marcel, Sijtze, Hans, Frank en Jeroen. 

Update 27 mei

Beste leden van OVH,

Hierbij sturen wij jullie de informatie die wij tot en met donderdag 27 mei 2020 verzameld hebben en op basis waarvan wij als bestuur de volgende besluiten hebben genomen.

 • Recreatief duiken vindt plaats op eigen gelegenheid en zoals altijd buiten verantwoording van OVH om. Zorg dat je vult bij een station waar de maatregelen in acht worden genomen.
 • Het is voor een recreatieve duik momenteel niet mogelijk je fles te vullen bij OVH, gezien de uitgebreide ontsmettingsmaatregelen. Het vulstation is tot nader bericht gesloten voor leden.
 • Alléén de instructeurs mogen, met inachtneming van alle geldende hygiëne protocollen, vullen voor henzelf en de cursisten van de lopende duikopleidingen en onder leiding van de Opleidingscommissie.
 • Het clubhuis blijft gesloten tot 1 september.
 • Na uitgebreid onderzoek en overleg met SRO en het OVH-bestuur hebben wij besloten voorlopig geen gebruik te maken van het zwembad.

Geen zwembad gebruik

De SRO heeft ons onlangs voorzien van het op maat gemaakte protocol voor het Boerhaavebad. Het bestuur van OVH heeft deze uitvoerig doorgenomen. Ook is het dagelijks bestuur op de locatie geweest om alle maatregelen met eigen ogen te zien en de uitgezette routing te volgen. We hebben hiermee ervaren dat het alléén mogelijk is om banen te zwemmen op een specifieke wijze en ook nog eens onder zeer strikte voorwaarden. Deze regels zijn voor onze vereniging helaas niet uitvoerbaar en daarom is het momenteel nog niet mogelijk om deze zwemservice aan jullie te bieden.

Zodra de maatregelen worden versoepeld zal het bestuur de mogelijkheden opnieuw bekijken. Ook prikken wij een evaluatiemoment rond 1 juli. De niet uitgegeven contributiegelden, worden niet toegevoegd aan de reserves, maar zullen later aan clubactiviteiten worden uitgegeven. Ideeën van de leden omtrent deze besteding zijn welkom op de mail via [email protected]

Met sportieve groet,
Onderwatersport Vereniging Haarlem

Het bestuur.
[email protected]

Update 15 mei

Beste leden van OVH,

Na de update van afgelopen 11 mei, hierbij een nieuw overzicht met de laatste stand van zaken. De SRO heeft hun zwembadprotocol uitgewerkt en gaat beperkt open op maandag 18 mei, met een lijst aan zeer strikte maatregelen. Momenteel staan er nog vragen van OVH uit naar de SRO, aangezien wij op basis van hun protocol ons eigen protocol moeten schrijven en laten goedkeuren. Moge vanzelfsprekend zijn dat wij alleen besluiten ons badhuur weer af te nemen als alles haalbaar blijkt. We verwachten daarom nog niet op korte termijn van het bad gebruik te kunnen maken. De OVH zwembaduren zijn dus vooralsnog gesloten!

Daarmee komen we uit op de volgende stand van zaken.

Clubhuis gesloten tot 1 september.
Zwembad gesloten voor OVH tot nader bericht vanuit bestuur OVH.
Opleidingsduiken opgestart door Opleidingscommissie met NOB protocollen
Recreatief duiken doe je op eigen gelegenheid en je neemt kennis van het protocol van de NOB. Je duikt op dat moment buiten de verantwoordelijkheid van OVH.

Geen flessen vullen bij OVH
Het is tot nader bericht niet mogelijk om je duikfles te vullen bij OVH. We willen benadrukken dat de club eenvoudigweg de extra en vele hygiënemaatregelen niet kan garanderen en dat wij dus het vullen van de flessen op eigen gelegenheid niet kunnen toestaan. Er komen veel facetten bij kijken om dit te regelen en dat is bij OVH niet haalbaar voor algemeen en onbeperkt gebruik. 
 
Het is alleen voor de instructeurs toegestaan, om met inachtneming van de hygiëne protocollen, zoals zij daar kennis van nemen, te vullen voor de opleidingen op de daarvoor afgesproken momenten. 

Er kan dus niet gevuld worden op eigen gelegenheid door leden en ook niet in afspraak met een instructeur. Hun inzet wordt alleen door ons gevraagd voor de cursisten ten goede van de duikopleidingen van onze vereniging. 

Tot nader orde is het vulstation gesloten voor leden van OVH.

Vragen
Heb je vragen? Schroom niet om ons te benaderen, maar dan wel graag via de email. We ontvangen met regelmaat veel Whatsapp berichten, maar voor de vereniging zijn we per e-mail te bereiken. Je vindt de contactgegevens op de eerste pagina van het clubblad. 

Stay safe allemaal!

Met sportieve groet,
Bestuur OVH
[email protected]

Update 11 mei

Beste leden van OVH,

Hartelijk dank voor jullie geduld. Het kost enige tijd om alle informatie te ontvangen vanuit de verschillende instanties en op dit moment is ook nog niet alles compleet. 

De NOB heeft een duikprotocol opgesteld, waarmee wij verder kunnen voor de buitenwater opleidingsduiken. De SRO heeft ook een zwembadprotocol ontvangen, maar die moet nog technisch door hen worden uitgewerkt. Daarna gaat het bestuur van OVH bekijken of dit werkzaam is voor onze activiteiten en doelgroepen. Over het gebruik van het binnenzwembad moet dus nog een beslissing genomen worden.

Daarmee komen we uit op de volgende stand van zaken.

Clubhuis gesloten tot 1 september.
Zwembad gesloten voor OVH tot nader bericht vanuit bestuur OVH.
Opleidingsduiken in het buitenwater kunnen opgestart worden o.l.v. de Opleidingscommissie en op basis van de gestelde NOB protocollen. De commissie neemt binnenkort contact op met de instructeurs en de 1* cursisten om deze cursus weer op te pakken. Andere cursussen volgen op een later moment. Graag extra aandacht voor het desinfecteren van de geleende OVH duikmaterialen en het naspoelen hiervan.

Recreatief duiken
De NOB geeft op 8 mei 2020 met een protocol richting aan het duiken op eigen gelegenheid. Wil je buiten OVH om dus een recreatief duikje maken, dan adviseren wij je het protocol van de NOB zelf goed door te nemen. Je duikt op dat moment buiten de verantwoordelijkheid van OVH.

Reanimatie procedure:
https://www.reanimatieraad.nl/coronavirus-en-reanimatie/

Algemene Ledenvergadering
Vooralsnog is de optie blijven staan voor de ALV op vrijdag 26 juni 2020.
Mocht dit niet haalbaar blijken, dan zal de ALV naar een datum in september verschoven worden.

Clubblad
De deadline voor het volgende clubblad is 1 juni aanstaande! We laten het uitgeven van dit nummer gewoon doorgaan! Dus heb je nog iets op de plank liggen of misschien heb je nog een fantastisch reisverhaal om te delen? Stuur je stukje met tekst en foto’s op naar [email protected]

Vragen
Heb je vragen? Schroom niet om ons te benaderen. We zijn allemaal gewoon per e-mail te bereiken. Je vindt de contactgegevens op de eerste pagina van het clubblad. 

Stay safe allemaal!

Met sportieve groet,
Bestuur OVH

Update 7 mei

Beste leden van OVH,

We ontvangen veel vragen per e-mail en Whatsapp. Momenteel zijn wij achter de schermen bezig met het verwerken van de aanpassingen, zoals gister aangekondigd door de overheid. Zodra er meer bekend is over wat er wel en niet mogelijk is en op welke wijze, dan zullen wij jullie hier direct van op de hoogte stellen via de website en de nieuwsbrief per e-mail.

Geef ons even de tijd om, naast ons dagelijkse werk, dit met het bestuur uit te werken.
Ook wij staan te trappelen om weer te mogen zwemmen en duiken, maar we willen dit zorgvuldig uitgewerkt hebben.

Hartelijk dank voor jullie geduld.

Met sportieve groet,
Het bestuur van OVH.