Berichtgeving nieuwe maatregelen

Beste leden van OVH,

Na het invoeren van de nieuwe landelijke en regionale maatregelen stond ook OVH weer voor de uitdaging dit te vertalen naar onze activiteiten. We waren nog bezig met de details van de verscherping toen Noord-Holland in fase 2 kwam eind vorige week, maar inmiddels zijn daar de nieuwe protocollen al weer bijna voor binnen. Ook deze worden weer vertaald naar het OVH Protocol. Hierbij alvast weer een update voor jullie. 

Zwembad activiteiten
In de basis veranderd er voor het zwemmen niet veel, omdat het maximum van 30 personen niet geldt voor het beoefenen van sport. Wél geldt de maximum van 50 personen per bad! 

Je hoeft je vooralsnog niet van tevoren aan te melden als je komt zwemmen. Wél moet je je naam noteren bij binnenkomst én je afmelden bij de registratie als je naar buiten gaat via OVH. Op die manier kunnen wij ons exacte aantal OVH-personen beter monitoren. Mocht het oplopen richting de 50, dan zijn we genoodzaakt onze activiteiten aan te gaan melden bij de gemeente. Dit heeft op zich ook nog geen bijzondere gevolgen, behalve dat ze dan weten op welke plekken meer dan 50 personen bijeenkomen in de sport. Voorop staat dat de ter plaatse geldende maatregelen goed te doen moeten zijn! Dus op de kant en tijdens het vrij zwemmen is de 1,5 meter afstand super belangrijk. Als dat niet te handhaven is, dan gaat er een stop op de deur of moeten we met inschrijvingen gaan werken. We gaan dit de komende weken monitoren en tussentijds evalueren, dus vooralsnog zijn hierin geen veranderingen. Je kunt dus komen zwemmen!

Routing in het zwembad
In overleg met SRO geldt voor OVH een uitzondering op de routing ná het omkleden. Je moet namelijk via de kleine kleedhokjes, over de ketting stappen en langs de föhns, TERUG NAAR OVH lopen, omdat je je daar moet afmelden bij de registratie. Dus na het omkleden NIET de pijlen volgen naar het recreatiebad, maar dóór je hokje heen stappen en terug naar OVH lopen.

De Algemene Ledenvergadering
De ALV gaat gewoon door! We hebben alle maatregelen al getroffen en alles is uitgewerkt. De zaal is mega groot en biedt voldoende ruimte voor een veilige omgeving. De inschrijving is gestopt voor de Algemene Ledenvergadering in verband met het maximum aantal toegestane personen. Echter is de noodverordening van de Veiligheidsregio Kennemerland nog niet vertaald naar de sport. Er zit nog een klein detail in waarover we vragen hebben gesteld. We houden immers een bijeenkomst in een sportzaal, maar gaan niet fysiek sporten. Na dit antwoord weten we of we de 50 personen mogen aanhouden, of dat we toch terug moeten naar 30 personen. We hebben namelijk op dit moment 33 aanmeldingen. Dat houdt in dat als het toch maximaal 30 is, dat we dan de aangemelde personen gaan contacten om te vragen wie van zijn persoonlijke komst wil afzien en daarvoor in de plaats een machtiging wilt afgeven. Mocht jij je al aangemeld hebben voor de ALV en je vindt het sowieso verstandig om toch een machtiging af te geven in plaats van zelf te komen? Dan laat dat Patricia even weten via [email protected] Mochten wij namelijk de groepsgrootte nu al op 30 personen kunnen houden, dan scheelt ons dat ook enorm veel ‘last minute’ geregel met de gemeente, de sporthal en Veiligheidsregio Kennemerland.

Uiteraard hopen we in 2021 de ALV weer in een iets meer OVH stijl te kunnen organiseren, maar voor nu vinden we het ook belangrijk om het jaar 2018 en 2019 af te kunnen sluiten en de nieuwe bestuursleden aan te stellen zoals vermeld op het programma. Hiermee waarborgen we de bestuurlijke voortgang van OVH. Nogmaals, de zaal is enorm groot en biedt een veilige zitting aan voor iedereen waar de 1,5 meter goed toepasbaar is.

De stemgerechtigde leden hebben informatie over het tijdstip en locatie van de ALV op hun emailadres ontvangen op 14 en 21 september 2020.

Mochten er verder vragen zijn over de maatregelen of andere vragen?
Schroom dan niet om het bestuur te contacten via [email protected].

Met sportieve groet,
Bestuur OVH