Update maatregelen

Beste OVH leden,

In verband met de aangescherpte maatregelen is het coronaprotocol van OVH hierop aangepast per 28 november om 05.00 uur. Dit houdt samengevat het volgende voor O.V.H. in:

Donderdag
Clubhuis = gesloten
Zwembad = gesloten

Zondag
Clubhuis = gesloten
Zwembad = open; wedstrijdbad van 09.00 – 10.00 plus elke 2e en 4e zondag van de maand ook het warme bad.

Het scannen van je QR-code bij de ingang blijft. De leeftijd is terug aangepast naar: iedereen van 13 jaar en ouder. Aanvullend draagt iedereen van 13 jaar en ouder ook een mondkapje, ook binnen, behalve in het ‘natte gedeelte’. Douches en kleedkamers zijn gewoon open. 

Houd 1,5 meter afstand van elkaar:
a. Iedereen van 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand tot volwassenen en
jongeren vanaf 13 jaar
b. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven tot elkaar en tot volwassenen geen 1,5
meter afstand te houden
c. Jongeren van 13 tot en met 17 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te
houden tot elkaar

De 1,5 meter afstand is niet verplicht tijdens het sporten indien dat nodig is voor
de sportbeoefening.

Kom niet te vroeg: de deur gaat op zondag 08.50 uur open en je kunt niet in het clubhuis wachten. S.v.p. na binnenkomst gelijk doorlopen naar de kleedkamers en na afloop weer lekker naar huis. 

Perslucht vullen:
Elke woensdag van 19.30 tot en met 20.00 uur staan er vrijwillige vulmeesters paraat om jouw fles te vullen. Zij handelen volgens de NOB protocollen. Je kan tot en met 20.00 uur je fles aanbieden. Daarna worden alle de aanwezige flessen nog gevuld en geen nieuwe flessen meer aangenomen. Spelregels: • Alleen gekeurde flessen aanbieden • Flessen afgeven bij het hek • Alleen de vulmeester mag de compressorruimte betreden • De vulmeester vult de fles • Kom op tijd • Houdt 1,5 meter afstand van elkaar

Lees ook de updates en ons programma via: https://www.duikinovh.nl/faq-corona/

Blijf gezond!
Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen. 

Met sportieve groet,
Bestuur O.V.H.

Nieuwsbericht O.V.H.

Beste OVH leden,

In verband met de aangescherpte maatregelen is het coronaprotocol van OVH hierop aangepast. Dit houdt in dat op donderdag het clubhuis gesloten is tot nader bericht. Het clubhuis blijft wel geopend op zondag! Verder blijven alle sportprogramma’s in het badwater en het vullen op woensdag hetzelfde en ook aan het scannen van je QR-code bij de deur veranderd niets. 

Lees ook de updates via: https://www.duikinovh.nl/faq-corona/

Met sportieve groet,
Bestuur O.V.H.

Nieuwsbericht O.V.H. 1 november

Beste leden van O.V.H.

Hierbij sturen wij jullie een volgende nieuwsbrief met deze punten:

 1. Open Huis 11 november
 2. Wakzwemmen 15 en 18 november
 3. Duikprogramma november
 4. Bubbelen 14 en 28 november
 5. Perslucht vullen
 6. Update bestuursteam
 7. Wijzigingen coronaregels

Met sportieve groet,
Bestuur OVH

 1. Open Huis 11 november

Op donderdagavond is ons Open Huis. Er is gewoon training van 20.30 tot 21.00 uur. Tussen 21.00 en 22.00 gebruiken we het halve wedstrijdbad voor de introductieduiken, dus in baan 1 t/m 3 kan ook gewoon banen gezwommen worden. Ons publiek voor het Open Huis ontvangen wij vanaf 20.00 uur met het instructeursteam. De geïnteresseerden krijgen in ons clubhuis uitleg over onze vereniging en de introduik onder het genot van een kop koffie of thee. Na het zwembadprogramma sluiten we met elkaar af in het clubhuis.

 1. Wakzwemmen 15 en 18 november

Voor de Winterles Schoolzwemmen zijn wij gevraagd om op maandag 15 en donderdag 18 november met drie duikers per dagdeel de lessen te begeleiden. We hebben nog niet voldoende animo om ervoor te zorgen dat de lessen kunnen doorgaan. Meld je snel aan met je naam; de lijst hangt op het bord in het clubhuis.

 1. Duikprogramma november

Donderdag 4 november
Clubduik Haarlemmermeerse Bos
19.00u aanwezig, aanmelden is niet nodig

Zondag 7 november Discovery Dives: geannuleerd wegens te weinig animo.
We bieden het graag in het voorjaar nog eens aan!

Donderdag 18 november
Clubduik Twiske Paviljoen
19.00u aanwezig, aanmelden is niet nodig

Donderdag 25 november
Zwembadworkshop met herhalen skills uit de 1* en 2* duikopleiding.
Geschikt voor alle duikende OVH-leden!
20.30u aanwezig, duikspullen via vulruimte vervoeren
20.45u briefing en 21.00u te water
Vooraf aanmelden is niet nodig

 1. Bubbelen 14 en 28 november

Wij bubbelen tegenwoordig twee keer per maand. Dat houdt in dat wij naast ons normale programma op deze twee zondagen óók het warme bad tot onze beschikking hebben. In november is dat op 14 en 28 november.

 1. Perslucht vullen

Het perslucht vullen blijft staan van 19.30 tot 20.00 uur op elke woensdagavond. Je kunt je fles aanbieden bij het hek en vervolgens neem je afstand of wacht in je auto. Voorkom groepsvorming! Na 20.00 uur worden er geen nieuwe flessen meer aangenomen, alleen de dan nog aanwezige flessen worden gevuld.

 1. Update bestuursteam

Tijdens de afgelopen bestuursvergadering heeft Patricia van Mourik aangegeven op de volgende ALV van maart 2022 niet herkiesbaar te zijn in haar functies voor het secretariaat, ledenadministratie en de promotie van onze vereniging.

Ook zal Sijtze Visser op dat moment halverwege zijn huidige termijn afscheid nemen als Commissaris Materialen wegens een verhuizing.

We zijn als bestuur daarom natuurlijk op zoek naar vervanging! Heb je interesse, dan vernemen wij dat graag! 

 1. Wijziging coronaregels

Na de persconferenties duurt het altijd enkele dagen voordat alle nieuwe protocollen uitgewerkt zijn. Het coronateam van OVH zal deze week daarna dan ook weer zo snel mogelijk de aanscherping van maatregelen bekijken en waar nodig implementeren. Onze vraag is om onze berichtgeving hierover af te wachten, in plaats van onze bestuursleden privé te gaan appen of mailen. Er wordt aan gewerkt en iedere vrijwilliger ontvangt op tijd alle benodigde informatie. Dank voor jullie geduld én voor jullie inzet om onze vereniging steeds veilig open te kunnen stellen.

Nieuwsbericht O.V.H.

Beste leden van OVH,

Tijdens het bestuursoverleg van 22 september is de opening van het clubhuis besproken.
Ook is het nieuwe corona protocol in de maak, gezien het even wachten was op de protocollen van zwembad en horeca. Daarnaast heeft de barcommissie nog even wat meer tijd nodig voor alle voorbereidingen. De opening van het clubhuis is daarom verplaatst naar zondag 3 oktober.

Volgende week ontvangen jullie de vernieuwde informatie over de coronamaatregelen per 3 oktober 2021. We zijn op de achtergrond druk bezig om voor te bereiden en we kijken er naar uit om jullie weer aan de bar te mogen ontmoeten!

Wijzigingen maatregelen zwembad
Per 26 september vervalt in elk geval de 1,5 meter plicht tot afstand, wat overgaat in een advies. Geef elkaar de ruimte! Ook worden er rond het zwembadwater geen beperkende looproutes meer gehouden. De grote kleedkamers gaan gewoon open, hoewel het je vrij staat om een kleedcabine te blijven gebruiken. De lijnen blijven in het water voor het banenzwemmen. Douches zijn gewoon in gebruik. Bestickering blijft ook nog even aanwezig, voor het geval er toch weer beperkingen komen.

Bubbelen 26 september
Elke tweede en vierde zondag van de maand is er bubbelen!
Aanstaande zondag 26 september is het recreatiebad dus óók geopend van 09.00 tot 10.00 uur.

Hierbij wel het verzoek om op de niet geplande zondagen het warme bad ook niet te gebruiken. Naast dat er dan geen toezicht is ingedeeld, krijgen wij anders ook extra rekeningen van de SRO gepresenteerd!

Zwembadworkshop Vinslagen
Donderdag 30 september
20.30u aanwezig, duikspullen via vulruimte vervoeren
20.45u briefing en 21.00u te water
Vooraf aanmelden is niet nodig

• Je bent als duiklid van harte welkom hieraan deel te nemen!!
De “gewone” vinslag vanuit de heupen kennen we allemaal wel. Maar soms heeft die vinslag wel een nadeel … want oeps opeens is die mooie snoek door al dat stof niet meer te zien. En helemaal vervelend als jij diegene bent die het stof veroorzaakt heeft. Deze workshop leer je hoe je een frogkick kunt maken. Het is een andere vinslag waarbij je (als het goed is) veel minder stof opdwarrelt. Daarnaast gaan we ook oefenen met de flutterkick. Ook een slag waarbij je minder stof maakt maar wel veel vaart kan maken.

Met sportieve groet,
Bestuur OVH
[email protected]

Nieuwsbericht O.V.H.

Beste leden,

Zo is het zomervakantie en zijn we nog op zoek naar wat zon en zo zijn er weer ontwikkelingen dat we voor jullie een nieuwsbrief hebben opgesteld. Ga er even voor zitten, want we hebben heel wat met jullie te delen.

 1. De Algemene Ledenvergadering
 2. Schoonmaak clubhuis
 3. Clubduiken
 4. Plan voor clubhuis
 5. Perslucht vullen
 6. Oproep hulp bij toezicht
 7. Extra bubbeldagen!
 8. Nieuwe leden

Met sportieve groet,
Bestuur OVH
[email protected]

1. De Algemene Ledenvergadering van OVH

Op vrijdag 9 juli vond onze Algemene Ledenvergadering over 2020 plaats en was het de vuurdoop voor onze voorzitter Peter Brem om deze vergadering te leiden. In de grote zaal van Kennemer Sporthal konden we coronaproof met elkaar vergaderen. Het jaar 2020 is afgesloten en er is decharge verleend aan het bestuur. De begroting voor 2021 is ruim opgesteld zodat we, zodra er mogelijkheden zijn, meer terug te kunnen doen voor onze leden.

Bestuurswisselingen
Per 9 juli is Jeroen Kamp gestopt als Commissaris Evenementen.
Per 1 augustus is Marcel Roozekrans gestopt als Commissaris Opleidingen, instructeur en Webmaster. De vacatures hiervoor komen in het volgende clubblad. We danken beiden voor hun inzet!

Herkozen voor 2 jaar
Peter Brem als Voorzitter, Pauline op de Kelder als Penningmeester, Hans Stolvoort als Commissaris Algemeen en Sijtze Visser als Commissaris Materialen.

Nieuw verkozen voor 2 jaar
We heten Marvin Celie van harte welkom als Commissaris Inkoop en Yvette de Smidt als Barcommissaris Verkoop. Zij stellen zich in het komende clubblad aan jullie voor.

2. Schoonmaak clubhuis

Omdat er geen vrijwilligers voor de schoonmaak zich hebben aangemeld, heeft de ALV akkoord gegeven aan het bestuur om een extern schoonmaakbedrijf in te huren. Momenteel worden er inventarisaties gedaan.

3. We kunnen weer clubduiken!
Ondanks de beperkende maatregelen kunnen we inmiddels weer zwemmen, perslucht vullen en nu is het tijd voor de organisatie van clubduiken in de buitenlucht! Zondag 15 augustus staat de eerste clubduik gepland. 

Ben je ten minste 3* duiker en wil je ook een clubduik organiseren, laat het ons weten op [email protected] en dan kijken we naar de planning. We hopen met jullie inzet weer leuke duiken te kunnen aanbieden.

4. Plan voor openstelling clubhuis
Op de achtergrond is het bestuur bezig om de mogelijkheden te bekijken, maar ook voor ons is het momenteel vakantieperiode. Om clubhuis activiteiten te kunnen coördineren was er sinds begin dit jaar de oproep voor een nieuwe Barcommissaris. Na wekenlang intensief overleg met meerdere leden hebben wij nu Marvin en Yvette bereid gevonden om ieder de helft van de functie op zich te nemen. Na hun vakantie zullen zij zich gaan installeren. Fijn dat jullie erbij zijn! 

De renovatie van de keuken is nagenoeg klaar en wordt binnenkort weer ingericht.

De maatregelen voor sportkantines zijn op dit moment nog erg beperkend. Denk maar aan vaste zitplaatsen, anderhalve meter afstand, drankjes uitserveren, één-richtingsverkeer en schoonmaak!

Maar… met de persconferentie van aanstaande vrijdag in het vooruitzicht én dat begin september het OVH-bestuur/Coronateam na de vakanties weer compleet is, wordt er op woensdag 8 september gekeken naar mogelijkheden voor openstelling van het clubhuis.

We betrekken hierbij ook de informatie en mogelijkheden van onze buren DWT, met wie we vorig jaar al gesproken hebben over de uitwisseling van clubruimtes. Die extra vierkante meters hebben we gewoon echt nodig! Dus lieve leden; er wordt hard aan gewerkt en zodra we nieuws hebben dan horen jullie het direct!

5. Perslucht vullen
Het perslucht vullen blijft staan van 19.30 tot 20.00 uur op elke woensdagavond. Je kunt je fles aanbieden bij het hek en vervolgens neem je afstand of wacht in je auto. Voorkom groepsvorming! Na 20.00 uur worden er geen nieuwe flessen meer aangenomen, alleen de dan nog aanwezige flessen worden gevuld.

6. Oproep hulp bij toezicht
We kunnen nog steeds vrijwilligers gebruiken voor het toezicht op donderdagavond en zondagochtend! Wil je ook meehelpen? Laat ons je voorkeursdienst weten op [email protected] en we brengen je in contact met de juiste roostermaker.

7. Extra bubbeldagen
Na maanden overleg met SRO en de gemeente Haarlem hebben we dan eindelijk de mogelijkheid gekregen voor het huren van EXTRA BUBBELDAGEN OP ZONDAG! Graag doen wij iets voor jullie terug in deze ellendige coronatijd en op deze manier willen wij jullie dit najaar tegemoet komen met extra bubbeluren.

Van 1 september tot en met 12 december 2021 gaan wij TWEE keer per maand bubbelen en wel op de TWEEDE en de VIERDE zondag van de maand! (uitgezonderd 26 december i.v.m. Kerst)

Voor de niet-kenners van de term bubbelen: op deze zondagse ‘bubbeldagen’ hebben wij naast het wedstrijdbad ook het recreatiebad tot onze beschikking van 09.00-10.00 uur. Familie van OVH-leden mogen voor € 1,50 per persoon meezwemmen en (klein)kinderen tot en met 14 jaar zijn gratis!

Uiteraard hebben wij hiervoor wel voldoende toezicht nodig! Mocht t.z.t. blijken dat we diensten missen, dan doen we een last minute oproep.

8. Nieuwe leden
Wij verwelkomen twee nieuwe hoofdduikleden bij OVH! In het zwembad op donderdag heb je misschien Matthijs Delemarre al gespot en onze herintreder Rien Boterman! Van harte welkom!

Vragen over ons coronaprotocol en programma?
Bekijk deze link: https://www.duikinovh.nl/faq-corona/