Bestuurswisseling

Beste leden van OVH,

Na de afgelopen Algemene Ledenvergadering van 30 maart 2018 stellen wij jullie graag voor ons aan drie nieuwe bestuursleden. Frank Scholtens heeft de taken van Remko de Vries overgenomen is nu Bar Commissaris. Ralph de Wit heeft afscheid genomen als hoofdtrainer, maar blijft wel actief als instructeur. Zijn taken zijn overgenomen in een duobaan, gevormd door Marcel Roozekrans en Dennis Dekker. Marcel neemt de bestuurlijke taken voor zijn rekening, waar Dennis de dagelijkse praktijk coördineert. Voor hen alle drie werd er unaniem vóór gestemd en we heten ze van harte welkom in het bestuur! Daarnaast werd Patricia unaniem opnieuw verkozen voor een nieuwe termijn als secretaris. Het bestuur bestaat daarmee uit:

Voorzitter: Wouter van Deursen
Secretaris: Patricia van Mourik
Penningmeester: Erna Oosterling
Commissaris Bar: Frank Scholtens
Commissaris Materialen: Sijtze Visser
Commissaris Algemeen: Hans Stolvoort
Opleidingscommissie: Marcel Roozekrans (bestuur) en Dennis Dekker (praktijkcoördinatie) 

Zoek je contact met ons? Je kan onze contactgegevens in het clubblad en op de website vinden of we zien elkaar natuurlijk bij OVH!

Met sportieve groet,
Bestuur OVH

Algemene Ledenvergadering / 30 maart 2018

Beste leden,

De Algemene Ledenvergadering is altijd op de laatste vrijdag van maart. Het jaarverslag is inmiddels uitgedeeld op de club of per post opgestuurd aan de stemgerechtigde leden. De vergadering start stipt om 20.30 uur. Ere-, Hoofd- en Seniorleden zijn stemgerechtigd en kunnen indien zij verhinderd zijn het machtigingsformulier invullen en overhandigen aan een ander Ere-, Hoofd- of Seniorlid om hun stem alsnog te laten gelden. Graag bij binnenkomst je aanmelding te registeren, alsmede eventuele machtigingen die je hebt ontvangen en je stemkaarten in ontvangst te nemen. Deur open vanaf 20.00 uur.

Graag tot 30 maart!
Bestuur OVH

Materiaalkeuring

Beste leden,

Als je het goede voornemen hebt om je flessen te keuren of onderhoud uit te laten voeren aan je flessenkranen, automaten of duikcomputers dan kunnen deze weer via de vereniging aangeboden worden. De uiterste inleverdatum is donderdag 18 januari. Spullen worden in de materialen ruimte verzameld op de bekende wijze.

Zijn er vragen dan hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,
Uw materialenman
Sijtze

[email protected]
06 573 168 28

Spelregels:

  1. De aangeboden spullen moeten op naam staan van een OVH lid.
    Wil je een niet-lid een vriendendienst bewijzen door zijn spullen aan te leveren, verreken dit dan zelf met het niet-lid.
  2. Flessen en kranen graag gescheiden inleveren, mocht je hulp nodig hebben met het verwijderen van je kraan laat het weten, dan kan Sijtze je helpen.
  3. De map met de inteken/machtigingsformulieren komt per keuringsdatum in de materialenruimte te liggen. Ook is deze voor leden te downloaden via: http://www.duikinovh.nl/downloads/

Fijne feestdagen!

Beste leden van OVH,

Het laatste clubblad van dit jaar én tevens het laatste nummer door Bert gemaakt is klaar! As zondag 24 december en donderdag 28 december zijn we gewoon open, dus kom gezellig zwemmen en neem je blad gelijk mee. Alleen zondag 31 december zijn we gesloten. Het bestuur nodigt alle leden van OVH van harte uit voor de Nieuwjaarsreceptie op 1 januari vanaf 16.00 uur in ons clubhuis. We wensen jullie fijne feestdagen toe en een voorspoedig 2018!

Het bestuur.