Update 15 mei

Beste leden van OVH,

Na de update van afgelopen 11 mei, hierbij een nieuw overzicht met de laatste stand van zaken. De SRO heeft hun zwembadprotocol uitgewerkt en gaat beperkt open op maandag 18 mei, met een lijst aan zeer strikte maatregelen. Momenteel staan er nog vragen van OVH uit naar de SRO, aangezien wij op basis van hun protocol ons eigen protocol moeten schrijven en laten goedkeuren. Moge vanzelfsprekend zijn dat wij alleen besluiten ons badhuur weer af te nemen als alles haalbaar blijkt. We verwachten daarom nog niet op korte termijn van het bad gebruik te kunnen maken. De OVH zwembaduren zijn dus vooralsnog gesloten!

Daarmee komen we uit op de volgende stand van zaken.

Clubhuis gesloten tot 1 september.
Zwembad gesloten voor OVH tot nader bericht vanuit bestuur OVH.
Opleidingsduiken opgestart door Opleidingscommissie met NOB protocollen
Recreatief duiken doe je op eigen gelegenheid en je neemt kennis van het protocol van de NOB. Je duikt op dat moment buiten de verantwoordelijkheid van OVH.

Geen flessen vullen bij OVH
Het is tot nader bericht niet mogelijk om je duikfles te vullen bij OVH. We willen benadrukken dat de club eenvoudigweg de extra en vele hygiënemaatregelen niet kan garanderen en dat wij dus het vullen van de flessen op eigen gelegenheid niet kunnen toestaan. Er komen veel facetten bij kijken om dit te regelen en dat is bij OVH niet haalbaar voor algemeen en onbeperkt gebruik. 
 
Het is alleen voor de instructeurs toegestaan, om met inachtneming van de hygiëne protocollen, zoals zij daar kennis van nemen, te vullen voor de opleidingen op de daarvoor afgesproken momenten. 

Er kan dus niet gevuld worden op eigen gelegenheid door leden en ook niet in afspraak met een instructeur. Hun inzet wordt alleen door ons gevraagd voor de cursisten ten goede van de duikopleidingen van onze vereniging. 

Tot nader orde is het vulstation gesloten voor leden van OVH.

Vragen
Heb je vragen? Schroom niet om ons te benaderen, maar dan wel graag via de email. We ontvangen met regelmaat veel Whatsapp berichten, maar voor de vereniging zijn we per e-mail te bereiken. Je vindt de contactgegevens op de eerste pagina van het clubblad. 

Stay safe allemaal!

Met sportieve groet,
Bestuur OVH
[email protected]

Update 11 mei

Beste leden van OVH,

Hartelijk dank voor jullie geduld. Het kost enige tijd om alle informatie te ontvangen vanuit de verschillende instanties en op dit moment is ook nog niet alles compleet. 

De NOB heeft een duikprotocol opgesteld, waarmee wij verder kunnen voor de buitenwater opleidingsduiken. De SRO heeft ook een zwembadprotocol ontvangen, maar die moet nog technisch door hen worden uitgewerkt. Daarna gaat het bestuur van OVH bekijken of dit werkzaam is voor onze activiteiten en doelgroepen. Over het gebruik van het binnenzwembad moet dus nog een beslissing genomen worden.

Daarmee komen we uit op de volgende stand van zaken.

Clubhuis gesloten tot 1 september.
Zwembad gesloten voor OVH tot nader bericht vanuit bestuur OVH.
Opleidingsduiken in het buitenwater kunnen opgestart worden o.l.v. de Opleidingscommissie en op basis van de gestelde NOB protocollen. De commissie neemt binnenkort contact op met de instructeurs en de 1* cursisten om deze cursus weer op te pakken. Andere cursussen volgen op een later moment. Graag extra aandacht voor het desinfecteren van de geleende OVH duikmaterialen en het naspoelen hiervan.

Recreatief duiken
De NOB geeft op 8 mei 2020 met een protocol richting aan het duiken op eigen gelegenheid. Wil je buiten OVH om dus een recreatief duikje maken, dan adviseren wij je het protocol van de NOB zelf goed door te nemen. Je duikt op dat moment buiten de verantwoordelijkheid van OVH.

Reanimatie procedure:
https://www.reanimatieraad.nl/coronavirus-en-reanimatie/

Algemene Ledenvergadering
Vooralsnog is de optie blijven staan voor de ALV op vrijdag 26 juni 2020.
Mocht dit niet haalbaar blijken, dan zal de ALV naar een datum in september verschoven worden.

Clubblad
De deadline voor het volgende clubblad is 1 juni aanstaande! We laten het uitgeven van dit nummer gewoon doorgaan! Dus heb je nog iets op de plank liggen of misschien heb je nog een fantastisch reisverhaal om te delen? Stuur je stukje met tekst en foto’s op naar [email protected]

Vragen
Heb je vragen? Schroom niet om ons te benaderen. We zijn allemaal gewoon per e-mail te bereiken. Je vindt de contactgegevens op de eerste pagina van het clubblad. 

Stay safe allemaal!

Met sportieve groet,
Bestuur OVH

Update 7 mei

Beste leden van OVH,

We ontvangen veel vragen per e-mail en Whatsapp. Momenteel zijn wij achter de schermen bezig met het verwerken van de aanpassingen, zoals gister aangekondigd door de overheid. Zodra er meer bekend is over wat er wel en niet mogelijk is en op welke wijze, dan zullen wij jullie hier direct van op de hoogte stellen via de website en de nieuwsbrief per e-mail.

Geef ons even de tijd om, naast ons dagelijkse werk, dit met het bestuur uit te werken.
Ook wij staan te trappelen om weer te mogen zwemmen en duiken, maar we willen dit zorgvuldig uitgewerkt hebben.

Hartelijk dank voor jullie geduld.

Met sportieve groet,
Het bestuur van OVH.

Update 24 april

Beste leden van OVH,

Hierbij de nieuwe update n.a.v. de persconferentie op 21 april jl. De Onderwatersport Vereniging Haarlem volgt de adviezen van het RIVM en de NOC*NSF op, welke ook door de Nederlandse Onderwatersport Bond gevolgd worden.

Verdere informatie bij de NOB kunnen jullie vinden op: https://onderwatersport.org/nob-volgt-ontwikkelingen-rondom-het-coronavirus/

Datums gesloten
Tot 19 mei zijn alle zwemmogelijkheden, trainingen en lessen afgelast, ook is het clubhuis tot die datum gesloten. (Als dit verlengd wordt, brengen wij jullie daarvan op de hoogte).

Tot 1 september vinden er geen evenementen plaats.

Algemene Ledenvergadering
De alternatieve datum voor de Algemene Ledenvergadering is alsnog gesteld op vrijdag 26 juni 2020 OF vrijdag 11 september 2020. Pas als één van deze datums definitief wordt, krijgen de stemgerechtigde leden een nieuwe uitnodiging.

Clubblad
De deadline voor het volgende clubblad is 1 juni 2020. We laten het uitgeven van dit nummer gewoon doorgaan! Dus heb je nog iets op de plank liggen of misschien heb je nog een fantastisch reisverhaal om te delen? Stuur je stukje met tekst en foto’s op naar [email protected]

Tijdelijke vervanging
We zijn op zoek naar een tijdelijke vervanger voor Almar. Wegens gezinsuitbreiding zal hij het nummer van september 2020, december 2020 en maart 2021 niet maken. Natuurlijk feliciteren wij zijn gezin van harte! Kun jij overweg met Adobe InDesign, heb je een beetje grafisch inzicht en kan je overweg met de ingeslagen stijl van ons clubblad? Of ken je iemand (hetzij buiten OVH) die hierin iets kan betekenen? Laat het Patricia of Almar even weten. En weet dat je er niet alleen voor staat. Kitty is er voor het screenen en aanleveren van alle ingestuurde stukjes. We horen graag van jullie!

Vragen
Heb je vragen? Schroom niet om ons te benaderen. We zijn allemaal gewoon per e-mail te bereiken. Je vindt de contactgegevens op de eerste pagina van het clubblad. 

Stay safe allemaal!

Met sportieve groet,
Uw bestuur

Update 1 april Coronavirus en bestuursinformatie

Beste leden van OVH,

Hierbij de nieuwe update n.a.v. de persconferentie op 31 maart jl. De Onderwatersport Vereniging Haarlem volgt de adviezen van het RIVM en de NOC*NSF op, welke ook door de Nederlandse Onderwatersport Bond gevolgd worden.

Verdere informatie bij de NOB kunnen jullie vinden op: https://onderwatersport.org/nob-volgt-ontwikkelingen-rondom-het-coronavirus/

Datums gesloten
Tot 28 april zijn alle zwemmogelijkheden, trainingen en lessen afgelast, ook is het clubhuis tot die datum gesloten. (Als dit verlengd wordt, brengen wij jullie daar van op de hoogte).

Tot 1 juni vinden er geen evenementen plaats, daar vallen onder: Spelletjesavond (26 maart), ALV (27 maart), Discovery Dive (13 april), Discovery Dive (4 mei) en Hemelkamp (21 t/m 24 mei).

Algemene Ledenvergadering
De alternatieve datum voor de Algemene Ledenvergadering is alsnog gesteld op vrijdag 26 juni 2020. Een specifieke uitnodiging volgt later, zodra deze datum definitief wordt. Op de achtergrond blijft het bestuur bezig met de vereniging. Onze nieuwe bestuursleden staan inmiddels te trappelen om te mogen beginnen. Peter Brem, als aankomend voorzitter, zal alvast meedraaien met Wouter in de komende periode en waar mogelijk taken waarnemen. Pauline op de Kelder draait sinds januari 2020 al mee om het penningmeesterschap over te nemen van Erna en hanteert inmiddels de 2020 boekhouding van OVH in de nieuwe Sportlink omgeving. De bankzaken worden vanaf april tijdelijk waargenomen door de secretaris, Patricia van Mourik. Zodra de ALV geweest is en Peter en Pauline officieel verkozen zijn, wordt de nieuwe samenstelling van het dagelijkse bestuur officieel van kracht. Jeroen Kamp heeft als aankomend evenementencommissaris een rustige start, maar des te meer tijd hebben wij om hem mee te nemen in de informatie over de resterende evenementen in 2020. Op deze manier verwachten wij jullie vereniging op bestuurlijk niveau de komende maanden draaiende te kunnen houden, totdat de ALV er weer is. 

Vragen
Heb je vragen? Schroom niet om ons te benaderen. We zijn allemaal gewoon per e-mail te bereiken. Je vindt de contactgegevens op de eerste pagina van het clubblad. 

Stay safe allemaal!

Met sportieve groet,
Uw bestuur