Berichtgeving nieuwe maatregelen

Beste leden van OVH,

Na het invoeren van de nieuwe landelijke en regionale maatregelen stond ook OVH weer voor de uitdaging dit te vertalen naar onze activiteiten. We waren nog bezig met de details van de verscherping toen Noord-Holland in fase 2 kwam eind vorige week, maar inmiddels zijn daar de nieuwe protocollen al weer bijna voor binnen. Ook deze worden weer vertaald naar het OVH Protocol. Hierbij alvast weer een update voor jullie. 

Zwembad activiteiten
In de basis veranderd er voor het zwemmen niet veel, omdat het maximum van 30 personen niet geldt voor het beoefenen van sport. Wél geldt de maximum van 50 personen per bad! 

Je hoeft je vooralsnog niet van tevoren aan te melden als je komt zwemmen. Wél moet je je naam noteren bij binnenkomst én je afmelden bij de registratie als je naar buiten gaat via OVH. Op die manier kunnen wij ons exacte aantal OVH-personen beter monitoren. Mocht het oplopen richting de 50, dan zijn we genoodzaakt onze activiteiten aan te gaan melden bij de gemeente. Dit heeft op zich ook nog geen bijzondere gevolgen, behalve dat ze dan weten op welke plekken meer dan 50 personen bijeenkomen in de sport. Voorop staat dat de ter plaatse geldende maatregelen goed te doen moeten zijn! Dus op de kant en tijdens het vrij zwemmen is de 1,5 meter afstand super belangrijk. Als dat niet te handhaven is, dan gaat er een stop op de deur of moeten we met inschrijvingen gaan werken. We gaan dit de komende weken monitoren en tussentijds evalueren, dus vooralsnog zijn hierin geen veranderingen. Je kunt dus komen zwemmen!

Routing in het zwembad
In overleg met SRO geldt voor OVH een uitzondering op de routing ná het omkleden. Je moet namelijk via de kleine kleedhokjes, over de ketting stappen en langs de föhns, TERUG NAAR OVH lopen, omdat je je daar moet afmelden bij de registratie. Dus na het omkleden NIET de pijlen volgen naar het recreatiebad, maar dóór je hokje heen stappen en terug naar OVH lopen.

De Algemene Ledenvergadering
De ALV gaat gewoon door! We hebben alle maatregelen al getroffen en alles is uitgewerkt. De zaal is mega groot en biedt voldoende ruimte voor een veilige omgeving. De inschrijving is gestopt voor de Algemene Ledenvergadering in verband met het maximum aantal toegestane personen. Echter is de noodverordening van de Veiligheidsregio Kennemerland nog niet vertaald naar de sport. Er zit nog een klein detail in waarover we vragen hebben gesteld. We houden immers een bijeenkomst in een sportzaal, maar gaan niet fysiek sporten. Na dit antwoord weten we of we de 50 personen mogen aanhouden, of dat we toch terug moeten naar 30 personen. We hebben namelijk op dit moment 33 aanmeldingen. Dat houdt in dat als het toch maximaal 30 is, dat we dan de aangemelde personen gaan contacten om te vragen wie van zijn persoonlijke komst wil afzien en daarvoor in de plaats een machtiging wilt afgeven. Mocht jij je al aangemeld hebben voor de ALV en je vindt het sowieso verstandig om toch een machtiging af te geven in plaats van zelf te komen? Dan laat dat Patricia even weten via [email protected] Mochten wij namelijk de groepsgrootte nu al op 30 personen kunnen houden, dan scheelt ons dat ook enorm veel ‘last minute’ geregel met de gemeente, de sporthal en Veiligheidsregio Kennemerland.

Uiteraard hopen we in 2021 de ALV weer in een iets meer OVH stijl te kunnen organiseren, maar voor nu vinden we het ook belangrijk om het jaar 2018 en 2019 af te kunnen sluiten en de nieuwe bestuursleden aan te stellen zoals vermeld op het programma. Hiermee waarborgen we de bestuurlijke voortgang van OVH. Nogmaals, de zaal is enorm groot en biedt een veilige zitting aan voor iedereen waar de 1,5 meter goed toepasbaar is.

De stemgerechtigde leden hebben informatie over het tijdstip en locatie van de ALV op hun emailadres ontvangen op 14 en 21 september 2020.

Mochten er verder vragen zijn over de maatregelen of andere vragen?
Schroom dan niet om het bestuur te contacten via [email protected].

Met sportieve groet,
Bestuur OVH

Nog meer OVH nieuws…

Beste leden van OVH,

Via deze aparte nieuwsbrief brengen wij jullie andere berichten dan de zwembadopening. Heb je nog wel vragen over de zwembadopening? Check dan de website en kijk ook even op https://www.duikinovh.nl/faq-corona/

In deze nieuwsbrief lees je meer over:

 • Algemene Ledenvergadering 2 oktober
 • Discovery Dive 4 oktober
 • Rookvrije entrees
 • Evenementen
 • Schoonmaakteam gezocht!

Met sportieve groet,
Bestuur OVH.

1. Algemene Ledenvergadering 2 oktober

Beste Ere-, Hoofd- en Seniorleden van de Onderwatersport Vereniging Haarlem,

De ALV vindt plaats op vrijdag 2 oktober 2020 in het Kennemer Sportcenter in Haarlem. Alle stemgerechtigde leden hebben op 14 september een mail met de nieuwe uitnodiging ontvangen. Daarna stelde de overheid een maximum aantal bezoekers in van 50 personen. Aanmelden is daarom nu verplicht via een link, welke verstuurd is naar die leden op 21 september. Geen mail gehad? Stuur een bericht naar: [email protected] voor alle informatie. 

Let op: VOL=VOL! Zodra het maximum is bereikt geven we dat aan via de online aanmeldingspagina.

Met sportieve groet,
Patricia van Mourik
[email protected]

2. Discovery Dive 4 oktober

Zoals in de evenementenkalender van afgelopen maart te zien is, staan er nog drie duikevenementen op de kalender. De Discovery Dive van 4 oktober in Slag Stormvogel wordt georganiseerd door Marcel en Patricia. Meld je aan via de link, zodat wij ons goed kunnen voorbereiden i.v.m. koffie/thee en wat lekkers en natuurlijk wegens de geldende maatregelen.
Aanmelden en meer informatie: https://forms.gle/wF4XFEfw3gjQ6YRo7

De Discovery Dive van 8 november was TODI. Meer informatie over een eventueel alternatief volgt in oktober. Op 6 december houden we een pakjesduik in het wedstrijdbad. Meer informatie volgt in november.

Met sportieve groet,
Marcel Roozekrans
[email protected]

3. Rookvrije entrees
Alle ingangen van het Boerhaavebad zijn rookvrij geworden. Mocht je voor of na je bezoek aan OVH toch graag willen roken, dan kun je dat doen bij de speciale asbaktegel op de grond. Deze vind je halverwege als je van onze eigen entree naar de vulruimte loopt.

4. Evenementen OVH
Onze Evenementencommissaris to be (Jeroen Kamp) heeft nog een rustig OVH jaartje op dit moment. Een mooie tijd om alles en iedereen in en rond het bestuur te leren kennen. Voor nu is het in elk geval duidelijk dat er geen clubevenementen meer gehouden gaan worden in 2020. De Mosselavond komt te vervallen.

5. Schoonmaak
Amanda Hageman heeft aangegeven te stoppen met het schoonmaakwerk.
Hartelijk dank voor je inzet voor OVH!

We zijn per direct op zoek naar een nieuw team zodat het verdeeld kan worden, nu de schoonmaaktaken wegens corona ook nog eens zijn uitgebreid. Het is natuurlijk mogelijk samen een rooster te maken.

Elke vrijdag: schoonmaak van OVH clubhuis, bar, keuken plus schoonmaak gezamenlijke hal en toiletten. 

Pas nadat in de toekomst het clubhuis weer opengaat zal daar een tweede moment in de week bijkomen, op zondag/maandag, voor de schoonmaak van het OVH clubhuis, bar en keuken. DWT doet dan op dinsdag de gezamenlijke hal en toiletten weer.

Aanmeldingen ontvangen wij graag op [email protected]


 

Nieuwsberichten O.V.H. – zwembadopening

Beste leden van O.V.H.,

Goed nieuws! Via deze nieuwsbrief sturen wij jullie meer informatie over de zwembadopening met ingang van 24 september aanstaande. Lees deze hele nieuwsbrief door, zodat je goed op de hoogte bent van de geldende maatregelen en je met de juiste voorbereiding naar het zwembad komt. Verder zal het de eerste paar keren even wennen zijn, maar we weten zeker dat we er met elkaar weer fijne clubdagen van kunnen maken.

Mocht je vragen hebben, dan stel ze die aan de aanwezige corona verantwoordelijke. Het bestuur evalueert elke paar weken de gegeven en waargenomen feedback, om dit ‘ongoing proces’ van coronamaatregelen goed in te kunnen regelen voor ons allemaal. Indien er aanpassingen worden gemaakt, dan stellen wij jullie daar natuurlijk van op de hoogte.

 1. Zwembadopening per 24 september
 2. Lidmaatschap categorieën per bad
 3. Toegangsregels Boerhaavebad
 4. Anderhalve meter afstand wel of niet?
 5. Toezichthouders
 6. Stofzuigen van de bodem
 7. Clubhuis gesloten
 8. Vulstation geopend

Wij kijken er naar uit jullie allemaal spoedig weer te zien.

Met sportieve groet,
Bestuur OVH


1. Zwembadopening per 24 september 2020
Met ingang van 24 september gaat OVH weer haar uren afnemen op de donderdagavond en de zondagochtend. Het rooster is zoals onderstaand.

Donderdag
20.30 – 21.00         Conditietraining                          Wedstrijdbad met belijning
21.00 – 22.00*        Banen zwemmen baan 1 t/m 5      Wedstrijdbad met belijning
21.00 – 22.00*        Freediving baan 6                       Wedstrijdbad met belijning
21.00 – 22.30         Vrij zwemmen                            Recreatiebad
22.00 – 23.00         Onderwaterhockey                      Wedstrijdbad zonder belijning

* indien duiklessen gegeven worden, geldt de volgende indeling
21.00 – 22.00         Banen zwemmen baan 1 t/m 3      Wedstrijdbad met belijning
21.00 – 22.00         Duiklessen baan 4 t/m 6              Wedstrijdbad zonder belijning

Zondag normale weken
09.00 – 10.00         Vrij zwemmen baan 1 t/m 3          Wedstrijdbad zonder belijning
09.00 – 10.00         Banen zwemmen baan 4 t/m 6      Wedstrijdbad met belijning

Zondag tweede van de maand
09.00 – 10.00         Banen zwemmen baan 1 t/m 6      Wedstrijdbad met belijning
09.00 – 10.00         Vrij zwemmen                            Recreatiebad

2. Onveranderd is de indeling van de lidmaatschap categorieën per bad
Donderdag wedstrijdbad:    alleen Ere-, Hoofd-, Senior- en Opleidingsleden
Donderdag recreatiebad:    alle leden inclusief zwemleden
Zondag wedstrijdbad:         alle leden inclusief zwemleden
Zondag recreatiebad:         alle leden inclusief zwemleden
* zie ook ons Huishoudelijk Reglement

3. Toegangsregels Boerhaavebad

 • Blijf thuis als je klachten hebt of als iemand uit je huishouden koorts heeft of positief getest is
 • Houd 1,5 meter afstand met iedereen ouder dan 18 jaar
 • Trek thuis je badkleding aan
 • Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang naar de ingang van OVH
 • Houd afstand van iedereen ouder dan 18 jaar
 • Is de hal vol? Wacht buiten!
 • Meld je bij de registratie, noteer je naam; wij moeten dit 4 weken bewaren.
 • Lees de gezondheidscheck en indien vragen met ‘ja’ beantwoord kunnen worden is toegang niet mogelijk
 • Volg de gehele weg in het zwembad de aangegeven looproute!
 • Houd al je spullen bij je in je eigen tas. Nergens iets ophangen!
 • Trek badslippers aan voordat je het zwembad zelf betreedt
 • Loop via de route naar een gemarkeerd vak, naast het gewenste bad
 • Trek je overkleding uit en stop alles in je tas. Laat je tas hier staan.
 • Loop naar het bad via de route.
 • Zwem in de daarvoor aangeduide banen of baden.
 • Stop 10 minuten voor het einde en loop via de looproute naar je vak. Pak je tas.
 • Vervolg de looproute richting de kleine kleedhokjes, kleed je hierin om.
 • Loop door naar OVH en vervolg je weg naar buiten.

4. Anderhalve meter afstand WEL OF NIET?
Op de kant geldt de 1,5 meter afstand voor íedereen. Volg de looproutes en aanwijzingen van onze toezichthouders en dienstdoende corona verantwoordelijken.

Tijdens contactsporten in het water is de 1,5 meter afstand niet nodig. Dit geldt tijdens onderwaterhockey en de duikopleidingen. Op de kant geldt dus wel nog stééds de 1,5 meter afstand.

Tijdens het banen zwemmen is het afstand houden van elkaar ten zeerste aanbevolen. Ga niet te lang aan de kant of op de lijnen hangen, alleen of met anderen. De lijnen liggen in het water en je kiest voor baan 1 voor een gemiddelde snelheid, kies voor baan 2 als je sneller zwemt, schuif op naar baan 3 als je merkt dat je blijft inhalen of juist inhouden. Zwem rechts in de baan, keer om en zwem weer rechts terug. Baan 6 is op donderdag voor de freedivers, tenzij ze niet aanwezig zijn, dan kan ook hier banen gezwommen worden.

Tijdens het vrij zwemmen is het afstand houden van 1,5 meter nog steeds verplicht. Tenzij je uit hetzelfde huishouden komt natuurlijk. Of dit vrij zwemmen nu in het recreatiebad is of in het wedstrijdbad, ongeacht waar: vrij zwemmen = 1,5 meter afstand houden.

5. Toezichthouders
Onze dank is groot voor de 44 personen die zich aangemeld hebben voor het houden van toezicht en de registratie bij de deur. Zonder jullie was een opening niet mogelijk geweest!
De toezichthouders zijn op de hoogte gebracht van de geldende protocollen en zorgen voor een overzicht over de baden. Bij calamiteiten schakelen zij de badmeester en omstanders in. Leid ze niet af, ook al lijkt het ongezellig. Ze zijn hier om toezicht te houden voor jou en onze (club)veiligheid.

6. Stofzuigen van de bodem
Onze leden mogen de bodems weer stofzuigen. Graag zelfs! Indien er verbetering of aanpassing van materialen nodig zijn, dan horen wij dat graag. Alleen stofzuigen als er toezicht is! Meld je dus vooraf even bij een toezichthouders van OVH, zoals opgenomen in het OVH Protocol.

7. Clubhuis gesloten
Het clubhuis blijft tot nader order gesloten.

8. Vulstation
Het vulstation van OVH is geopend op elke woensdagavond van 20.00 tot 21.00 uur. Bied je fles aan bij het hek en wacht buiten tot hij gevuld is. Met dank aan onze vulmeesters!


Bekijk de veel gestelde vragen ook op onze website via: https://www.duikinovh.nl/faq-corona/

ALV van OVH: 2 oktober 2020

Beste Ere-, Hoofd- en Seniorleden van de Onderwatersport Vereniging Haarlem,

Het bestuur van OVH heeft het genoegen u uit te mogen nodigen voor het bijwonen van de verplaatste ‘Algemene Ledenvergadering’ van de Onderwatersport Vereniging Haarlem.

De ALV vindt plaats op vrijdag 2 oktober 2020 in de Hal 3 Oost van het Kennemer Sportcenter, IJsbaanlaan 4 in Haarlem.

Alle stemgerechtigde leden hebben op 14 september een mail met de nieuwe uitnodiging ontvangen. Geen mail gehad? Stuur een bericht naar: [email protected] voor alle informatie. 

Namens het bestuur van OVH,
Uw secretaris

Patricia van Mourik
[email protected]

Nieuwsberichten O.V.H.

Beste leden,

Hierbij de laatste update met nieuwsberichten vanuit Onderwatersport Vereniging Haarlem. Op de achtergrond zijn alle geldende coronaprotocollen uitgewerkt tot het nieuwe ‘OVH protocol’. Deze is geaccordeerd door het bestuur en vanuit deze basis trachten wij met jullie de vereniging weer op te starten. In het begin zal het in het bad nog even wennen zijn, want er gelden nog steeds maatregelen, maar we kijken het positief tegemoet dat we in elk geval open kunnen. Binnenkort sturen wij jullie meer informatie over de openstelling en de richtlijnen. Hieronder in elk geval enkele updates voor nu.

Met sportieve groet,
Bestuur OVH.


1. Streefdatum opening
Na diverse aanmeldingen voor het houden van toezicht zijn we op de achtergrond deze planningen nu compleet aan het maken. Zodra dit rond is en echt alles klaar is, ontvangen jullie bevestiging van openstelling. De streefdatum is vooralsnog om te starten vanaf donderdag 24 september 2020 met onze openingstijden en programma op de donderdagen en zondagen.

2. Registratie bij de deur
Na de bevestiging van openstelling ontvangt ook ieder lid informatie over de corona maatregelen die nog gelden in het Boerhaavebad. Maar één daarvan lichten we alvast kort toe, omdat we hier nog hulp nodig hebben!

Bij de ingang komt een lijst te liggen waarop iedere zwemmer zijn naam moet noteren. We kunnen dan altijd traceren wie er wanneer binnen was, mochten wij corona-meldingen binnen krijgen. We hebben nog mensen nodig om bij de registratie plaats te nemen (achter plexiglas en statafel) op donderdagavond en zondagochtend. Met als reden dat we het clubhuis niet onbeheerd open willen laten staan. Ook moet er iemand staan om eventuele vragen bij binnenkomst te beantwoorden. Ook zijn er wellicht wat aanwijzingen nodig over de looproute en we willen de zwemmers kunnen wijzen op de gezondheidscheck. Tussendoor pak je een bak koffie en voor je het weet is de tijd om. We hopen uiteraard dat dit niet voor hele lange tijd nodig is, maar gezien de geldende protocollen ontkomen we er nu niet aan dit goed in te regelen met elkaar. 
Meld je vandaag nog aan op [email protected] voor de donderdag of de zondag, dan kunnen we dit direct meenemen in de planningen. 

3. Clubhuis gesloten
In verband met de nog steeds zeer beperkte mogelijkheden blijft het clubhuis helaas tot nader bericht gesloten. 

4. Clubblad
De nieuwe editie van ons prachtige clubblad is klaar! Elja heeft samen met Kitty gezorgd voor de vormgeving van een prachtig nummer, welke samen met Almar verwerkt is richting de drukker. Dank voor jullie inzendingen! Binnenkort valt de nieuwe editie op je mat! Wil je het blad liever digitaal ontvangen? Mail dit dan door naar [email protected] en we passen het aan voor het volgende nummer.

5. FAQ Corona
Bekijk alle veelgestelde vragen over de corona situatie op de OVH website: https://www.duikinovh.nl/faq-corona/


Vragen? [email protected]