3* NOB opleiding

In deze opleiding leer je hoe je duikers begeleidt. Zo leer je hoe je met duikers in opleiding oefent op duiktechnieken én hoe je duikers tijdens een (club)duik begeleidt. Ook weet je hoe je moet reageren in het geval van een duikongeval. Ook de 3*-duiker duikt binnen de nultijden.

Ingangseisen
Voordat het 3*-duikbrevet kan worden aangevraagd, moet je in totaal minimaal 60 duiken hebben gemaakt. De duiken uit je vorige opleidingen tellen hierbij mee, evenals de duiken die je maakt in het kader van je opleiding.

  • ten minste 30 duiken in Nederlands water
  • ten minste 10 duiken dieper dan 20 meter
  • ten minste 5 nachtduiken
  • ten minste 15 getijdenwaterduiken

Daarnaast moet je bij je instructeur laten zien dat jij vaardig bent in reanimatie en in het toedienen van zuurstof. Je instructeur weet welke vaardigheidsbewijzen we erkennen. Dat vaardigheidsbewijs mag trouwens niet ouder zijn dan een jaar.

Duikmedische keuring
De NOB heeft ervoor gekozen een medische keuring van geschiktheid voor de duiksport verplicht te stellen. Kijk op https://www.duikinovh.nl/word-lid/keuringen/voor meer informatie.

Ingangseisen
Om deel te nemen aan de opleiding tot 3*-duiker:
– word je lid van Onderwatersport Vereniging Haarlem (OVH);
– word je lid van de Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB);
– moet je minimaal 18 jaar zijn;
– moet je rond de start van de opleiding beschikken over een bewijs van duikmedische goedkeuring;
– beschikken over het 2*-duikbrevet of een gelijkwaardig ander brevet.
– en moet je beschikbaar zijn op 90% van de lesdagen om niets te missen.

Klik hier voor meer informatie over de tarieven!

Waar je ook ter wereld duikt, jouw 3*-brevet is geldig. De internationale benaming voor het 3*-brevet is Dive Master, hiermee kun je dus overal terecht. Handig als je ook in het buitenland duikt!

Na het behalen van je 3*-duikbrevet kun je je verder ontwikkelen als instructeur. Ook kun je kiezen voor één van de volgende specialisaties:

  • Decompressieduiken
  • Nitrox Gevorderd
  • Grotduiktechnieken Open Water

Wat mag je als 3*-duiker?

Als 3*-duiker mag je duikers begeleiden, zoals gebrevetteerde duikers tijdens een clubduik. Ook mag je oefenen met duikers die in opleiding zijn voor hun volgende brevet. Hier zetten we op een rijtje wat qua begeleiding van duikers als 3*-duiker mag.