• Duikmedische keuring

  Voordat je aan een opleiding begint moet je een duikmedische keuring ondergaan. Je kunt hier zelf voor zorgen door contact op te nemen met een geregistreerde SCAS keuringsarts die je kunt opzoeken via https://www.duikkeuring.nl/

  • Ben je nog nooit medisch gekeurd en start je met duiken? Dan blijft de eerste keuring, de aanvangskeuring, verplicht. De belangrijkste reden voor deze eerste keuring is dat we daarmee een duidelijk signaal afgeven aan nieuwe cursisten: duiken is een veilige sport, maar er zijn risico‚Äôs en bij bepaalde medische aandoeningen is dat risico groter dan anders. Bij de aanvangskeuring legt de duikerarts ook uit wanneer je eventueel weer opnieuw contact moet opnemen met een duikerarts.
  • Ben jij NOB duikinstructeur? Ook dan blijft voor jou de medische jaarlijkse (vanaf 50 jaar of ouder) of driejaarlijkse (onder de 50) keuring verplicht. Voor instructeurs geldt dat zij jaarlijks een duikmedische keuring ondergaan en het bewijs van duikmedische goedkeuring overhandigen aan de secretaris ter controle.

  Meer informatie lees je ook op de website van de NOB. Zie https://onderwatersport.org/voor-duikers/medische-keuring/

  Een aantal verzekeraars vergoeden de duikmedische keuring in een aanvullende verzekeringspakket. Kijk dit goed na bij je verzekering!

  Voor freedivers geldt dat zij via DAN verzekerd en gekeurd dienen te zijn.

  Onze onderwaterhockeyers spelen geen competitie en daarmee is een medische keuring niet verplicht. Voor alle andere leden is een keuring facultatief: het mag wel, maar het hoeft niet.