Nieuwsbericht O.V.H.

Beste leden,

Zo is het zomervakantie en zijn we nog op zoek naar wat zon en zo zijn er weer ontwikkelingen dat we voor jullie een nieuwsbrief hebben opgesteld. Ga er even voor zitten, want we hebben heel wat met jullie te delen.

  1. De Algemene Ledenvergadering
  2. Schoonmaak clubhuis
  3. Clubduiken
  4. Plan voor clubhuis
  5. Perslucht vullen
  6. Oproep hulp bij toezicht
  7. Extra bubbeldagen!
  8. Nieuwe leden

Met sportieve groet,
Bestuur OVH
[email protected]

1. De Algemene Ledenvergadering van OVH

Op vrijdag 9 juli vond onze Algemene Ledenvergadering over 2020 plaats en was het de vuurdoop voor onze voorzitter Peter Brem om deze vergadering te leiden. In de grote zaal van Kennemer Sporthal konden we coronaproof met elkaar vergaderen. Het jaar 2020 is afgesloten en er is decharge verleend aan het bestuur. De begroting voor 2021 is ruim opgesteld zodat we, zodra er mogelijkheden zijn, meer terug te kunnen doen voor onze leden.

Bestuurswisselingen
Per 9 juli is Jeroen Kamp gestopt als Commissaris Evenementen.
Per 1 augustus is Marcel Roozekrans gestopt als Commissaris Opleidingen, instructeur en Webmaster. De vacatures hiervoor komen in het volgende clubblad. We danken beiden voor hun inzet!

Herkozen voor 2 jaar
Peter Brem als Voorzitter, Pauline op de Kelder als Penningmeester, Hans Stolvoort als Commissaris Algemeen en Sijtze Visser als Commissaris Materialen.

Nieuw verkozen voor 2 jaar
We heten Marvin Celie van harte welkom als Commissaris Inkoop en Yvette de Smidt als Barcommissaris Verkoop. Zij stellen zich in het komende clubblad aan jullie voor.

2. Schoonmaak clubhuis

Omdat er geen vrijwilligers voor de schoonmaak zich hebben aangemeld, heeft de ALV akkoord gegeven aan het bestuur om een extern schoonmaakbedrijf in te huren. Momenteel worden er inventarisaties gedaan.

3. We kunnen weer clubduiken!
Ondanks de beperkende maatregelen kunnen we inmiddels weer zwemmen, perslucht vullen en nu is het tijd voor de organisatie van clubduiken in de buitenlucht! Zondag 15 augustus staat de eerste clubduik gepland. 

Ben je ten minste 3* duiker en wil je ook een clubduik organiseren, laat het ons weten op [email protected] en dan kijken we naar de planning. We hopen met jullie inzet weer leuke duiken te kunnen aanbieden.

4. Plan voor openstelling clubhuis
Op de achtergrond is het bestuur bezig om de mogelijkheden te bekijken, maar ook voor ons is het momenteel vakantieperiode. Om clubhuis activiteiten te kunnen coördineren was er sinds begin dit jaar de oproep voor een nieuwe Barcommissaris. Na wekenlang intensief overleg met meerdere leden hebben wij nu Marvin en Yvette bereid gevonden om ieder de helft van de functie op zich te nemen. Na hun vakantie zullen zij zich gaan installeren. Fijn dat jullie erbij zijn! 

De renovatie van de keuken is nagenoeg klaar en wordt binnenkort weer ingericht.

De maatregelen voor sportkantines zijn op dit moment nog erg beperkend. Denk maar aan vaste zitplaatsen, anderhalve meter afstand, drankjes uitserveren, één-richtingsverkeer en schoonmaak!

Maar… met de persconferentie van aanstaande vrijdag in het vooruitzicht én dat begin september het OVH-bestuur/Coronateam na de vakanties weer compleet is, wordt er op woensdag 8 september gekeken naar mogelijkheden voor openstelling van het clubhuis.

We betrekken hierbij ook de informatie en mogelijkheden van onze buren DWT, met wie we vorig jaar al gesproken hebben over de uitwisseling van clubruimtes. Die extra vierkante meters hebben we gewoon echt nodig! Dus lieve leden; er wordt hard aan gewerkt en zodra we nieuws hebben dan horen jullie het direct!

5. Perslucht vullen
Het perslucht vullen blijft staan van 19.30 tot 20.00 uur op elke woensdagavond. Je kunt je fles aanbieden bij het hek en vervolgens neem je afstand of wacht in je auto. Voorkom groepsvorming! Na 20.00 uur worden er geen nieuwe flessen meer aangenomen, alleen de dan nog aanwezige flessen worden gevuld.

6. Oproep hulp bij toezicht
We kunnen nog steeds vrijwilligers gebruiken voor het toezicht op donderdagavond en zondagochtend! Wil je ook meehelpen? Laat ons je voorkeursdienst weten op [email protected] en we brengen je in contact met de juiste roostermaker.

7. Extra bubbeldagen
Na maanden overleg met SRO en de gemeente Haarlem hebben we dan eindelijk de mogelijkheid gekregen voor het huren van EXTRA BUBBELDAGEN OP ZONDAG! Graag doen wij iets voor jullie terug in deze ellendige coronatijd en op deze manier willen wij jullie dit najaar tegemoet komen met extra bubbeluren.

Van 1 september tot en met 12 december 2021 gaan wij TWEE keer per maand bubbelen en wel op de TWEEDE en de VIERDE zondag van de maand! (uitgezonderd 26 december i.v.m. Kerst)

Voor de niet-kenners van de term bubbelen: op deze zondagse ‘bubbeldagen’ hebben wij naast het wedstrijdbad ook het recreatiebad tot onze beschikking van 09.00-10.00 uur. Familie van OVH-leden mogen voor € 1,50 per persoon meezwemmen en (klein)kinderen tot en met 14 jaar zijn gratis!

Uiteraard hebben wij hiervoor wel voldoende toezicht nodig! Mocht t.z.t. blijken dat we diensten missen, dan doen we een last minute oproep.

8. Nieuwe leden
Wij verwelkomen twee nieuwe hoofdduikleden bij OVH! In het zwembad op donderdag heb je misschien Matthijs Delemarre al gespot en onze herintreder Rien Boterman! Van harte welkom!

Vragen over ons coronaprotocol en programma?
Bekijk deze link: https://www.duikinovh.nl/faq-corona/