Bestuur

Onderwatersport Vereniging Haarlem is aangesloten bij de Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB). OVH heeft naast haar dagelijkse bestuur diverse commissies die – op vrijwillige basis – actief bezig zijn met planning, training en uitvoering van de verenigingsactiviteiten.

Voorzitter: Peter Brem [email protected]
Secretaris: Patricia van Mourik [email protected]
Penningmeester: Pauline op de Kelder [email protected]

Commissaris Algemeen: Hans Stolvoort
Commissaris Opleidingen: Marcel Roozekrans
Commissaris Bar Verkoop:
Yvette de Smidt
Commissaris Bar Inkoop: Marvin Celie
Commissaris Materialen:
Sijtze Visser
Commissaris Evenementen: vacant

Webmaster: Marcel Roozekrans
Clubblad redactie: Almar Uilenbroek en Kitty Veltman
Ledenadministratie: Patricia van Mourik [email protected]

Vertrouwenscontactpersonen: Wouter van Deursen en Mariska Janszen.
De contactgegevens staan vermeld in ons clubblad.

Algemeen contact emailadres: [email protected]