• Privacy

    Onderwatersport Vereniging Haarlem hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In onze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Onderwatersport Vereniging Haarlem houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Privacy Policy is te downloaden vanaf de volgende link:

    Download: OVH Privacy Policy