Update 11 mei

Beste leden van OVH,

Hartelijk dank voor jullie geduld. Het kost enige tijd om alle informatie te ontvangen vanuit de verschillende instanties en op dit moment is ook nog niet alles compleet. 

De NOB heeft een duikprotocol opgesteld, waarmee wij verder kunnen voor de buitenwater opleidingsduiken. De SRO heeft ook een zwembadprotocol ontvangen, maar die moet nog technisch door hen worden uitgewerkt. Daarna gaat het bestuur van OVH bekijken of dit werkzaam is voor onze activiteiten en doelgroepen. Over het gebruik van het binnenzwembad moet dus nog een beslissing genomen worden.

Daarmee komen we uit op de volgende stand van zaken.

Clubhuis gesloten tot 1 september.
Zwembad gesloten voor OVH tot nader bericht vanuit bestuur OVH.
Opleidingsduiken in het buitenwater kunnen opgestart worden o.l.v. de Opleidingscommissie en op basis van de gestelde NOB protocollen. De commissie neemt binnenkort contact op met de instructeurs en de 1* cursisten om deze cursus weer op te pakken. Andere cursussen volgen op een later moment. Graag extra aandacht voor het desinfecteren van de geleende OVH duikmaterialen en het naspoelen hiervan.

Recreatief duiken
De NOB geeft op 8 mei 2020 met een protocol richting aan het duiken op eigen gelegenheid. Wil je buiten OVH om dus een recreatief duikje maken, dan adviseren wij je het protocol van de NOB zelf goed door te nemen. Je duikt op dat moment buiten de verantwoordelijkheid van OVH.

Reanimatie procedure:
https://www.reanimatieraad.nl/coronavirus-en-reanimatie/

Algemene Ledenvergadering
Vooralsnog is de optie blijven staan voor de ALV op vrijdag 26 juni 2020.
Mocht dit niet haalbaar blijken, dan zal de ALV naar een datum in september verschoven worden.

Clubblad
De deadline voor het volgende clubblad is 1 juni aanstaande! We laten het uitgeven van dit nummer gewoon doorgaan! Dus heb je nog iets op de plank liggen of misschien heb je nog een fantastisch reisverhaal om te delen? Stuur je stukje met tekst en foto’s op naar [email protected]

Vragen
Heb je vragen? Schroom niet om ons te benaderen. We zijn allemaal gewoon per e-mail te bereiken. Je vindt de contactgegevens op de eerste pagina van het clubblad. 

Stay safe allemaal!

Met sportieve groet,
Bestuur OVH