Update 15 mei

Beste leden van OVH,

Na de update van afgelopen 11 mei, hierbij een nieuw overzicht met de laatste stand van zaken. De SRO heeft hun zwembadprotocol uitgewerkt en gaat beperkt open op maandag 18 mei, met een lijst aan zeer strikte maatregelen. Momenteel staan er nog vragen van OVH uit naar de SRO, aangezien wij op basis van hun protocol ons eigen protocol moeten schrijven en laten goedkeuren. Moge vanzelfsprekend zijn dat wij alleen besluiten ons badhuur weer af te nemen als alles haalbaar blijkt. We verwachten daarom nog niet op korte termijn van het bad gebruik te kunnen maken. De OVH zwembaduren zijn dus vooralsnog gesloten!

Daarmee komen we uit op de volgende stand van zaken.

Clubhuis gesloten tot 1 september.
Zwembad gesloten voor OVH tot nader bericht vanuit bestuur OVH.
Opleidingsduiken opgestart door Opleidingscommissie met NOB protocollen
Recreatief duiken doe je op eigen gelegenheid en je neemt kennis van het protocol van de NOB. Je duikt op dat moment buiten de verantwoordelijkheid van OVH.

Geen flessen vullen bij OVH
Het is tot nader bericht niet mogelijk om je duikfles te vullen bij OVH. We willen benadrukken dat de club eenvoudigweg de extra en vele hygiënemaatregelen niet kan garanderen en dat wij dus het vullen van de flessen op eigen gelegenheid niet kunnen toestaan. Er komen veel facetten bij kijken om dit te regelen en dat is bij OVH niet haalbaar voor algemeen en onbeperkt gebruik. 
 
Het is alleen voor de instructeurs toegestaan, om met inachtneming van de hygiëne protocollen, zoals zij daar kennis van nemen, te vullen voor de opleidingen op de daarvoor afgesproken momenten. 

Er kan dus niet gevuld worden op eigen gelegenheid door leden en ook niet in afspraak met een instructeur. Hun inzet wordt alleen door ons gevraagd voor de cursisten ten goede van de duikopleidingen van onze vereniging. 

Tot nader orde is het vulstation gesloten voor leden van OVH.

Vragen
Heb je vragen? Schroom niet om ons te benaderen, maar dan wel graag via de email. We ontvangen met regelmaat veel Whatsapp berichten, maar voor de vereniging zijn we per e-mail te bereiken. Je vindt de contactgegevens op de eerste pagina van het clubblad. 

Stay safe allemaal!

Met sportieve groet,
Bestuur OVH
[email protected]