Update 6 oktober

Beste leden van O.V.H.,

Binnenkort zullen wij de nieuwsberichten gaan versturen vanuit Sportlink. Sinds vorig jaar maken wij al gebruik van dit systeem voor onze ledenadministratie en boekhouding. Zorg dat je [email protected], [email protected] en [email protected] toevoegt aan je vertrouwde e-mailadressen, zodat de berichten niet in je spam komen. Daarnaast kun je ook altijd alle belangrijke informatie vinden op de website www.duikinovh.nl

Graag wijzen we jullie nogmaals op de corona pagina op de website. https://www.duikinovh.nl/faq-corona/ Heb je een vraag? Kijk dan eerst even hier of het antwoord er tussen staat. Is dat niet het geval, dan kan je het bestuur mailen op [email protected] met je vraag.

1. De Algemene Ledenvergadering van de NOB

Op zaterdag 19 september was de ledenvergadering van de NOB in Papendal. Peter Brem vertegenwoordigde OVH tijdens deze meeting. Er zijn twee belangrijke uitkomsten. De NOB-contributie wordt verhoogd per 2021 en er komen wijzigingen aan betreffende de medische keuring.

Lees het nieuwsbericht n.a.v. de NOB ledenvergadering hier: https://onderwatersport.org/algemene-vergadering-2020-een-update/

2. De Algemene Ledenvergadering van OVH

Op vrijdag 2 oktober kon het bestuur van OVH de ledenvergadering houden in een grote sporthal van het Kennemer Sporthal, waarbij aan alle maatregelen was gedacht. De belangrijkste uitkomsten zijn dat de kascontrole commissie advies heeft uitgebracht over het jaar 2018 en 2019. Ed de Groot heeft op verzoek van bestuur de cijfers opgemaakt en toegelicht, zoals te lezen was in het jaarverslag. De leden hebben daarna gestemd en decharge verleend aan de penningmeester.

Betreffende vragen n.a.v. de financiën over het huidige coronajaar 2020 heeft het bestuur aangegeven dat zij ná 31 december 2020 een volledig beeld kunnen opmaken van de totale inkomsten en uitgaven. Eind januari 2021 worden de jaarstukken opgemaakt voor het volgende jaarverslag. Tijdens de ALV in 2021, over het jaar 2020, zal het bestuur hier het beeld schetsen en deze voorleggen aan de leden.

Ook waren er wederom deze ALV de (her)verkiezingen en aftredende bestuursleden. We hebben Wouter van Deursen en Erna Oosterling bedankt voor hun inzet als dagelijks bestuurslid. Dennis Dekker blijft instructeur, maar stopt als commissielid van de Opleidingen. Daarnaast stemden de leden voor het verkiezen van Peter Brem als voorzitter, Pauline op de Kelder als Penningmeester en Jeroen Kamp als commissaris Evenementen. Dit jaar zijn verder Marcel Roozekrans en Patricia van Mourik herkozen.

Het nieuwe bestuur bestaat sinds 2 oktober 2020 uit:

  • Voorzitter; Peter Brem
  • Secretaris; Patricia van Mourik
  • Penningmeester: Pauline op de Kelder
  • Commissie Opleidingen: Marcel Roozekrans
  • Commissie Materialen: Sijtze Visser
  • Commissie Bar: Frank Scholtens
  • Commissie Evenementen: Jeroen Kamp
  • Commissie Algemeen: Hans Stolvoort

3. Mondkapjes in het zwembad?

We zijn door SRO geïnformeerd dat het dragen van een mondkapje de norm is binnen het Boerhaavebad. Je kan hem afzetten op het moment dat je les moet geven of zelf gaat zwemmen. Daarna zet je weer een nieuw mondkapje op. We hebben mondkapjes aangeschaft, maar probeer zoveel mogelijk je eigen mondkapjes mee te nemen. Het dragen van mondkapjes is een dringend advies van de overheid.

4. Routing in het Boerhaavebad

Hoe zat het ook alweer? Trek thuis je zwemkleding aan. De deur opent pas 2 minuten voor aanvang, kom dus niet te vroeg. Eerder zijn alleen de vrijwilligers binnen, omdat de corona verantwoordelijke nog uitleg zal geven waar nodig. Doe een mondkapje op voor binnenkomst. Ga rustig één voor één naar binnen en geef je voorganger de ruimte. Max. twee personen in de hal en max. 1 persoon bij de registratie. Geef je voor- en achternaam op bij de registratie en gun die vrijwilliger de tijd om de mensen die het nog niet weten, uitleg te geven over de routing. Ga pas naar binnen als de persoon voor je op kan schuiven. Na de uitleg s.v.p. rechtdoor lopen naar de grote kleedkamer en aanwijzingen opvolgen van de toezichthouders en de corona verantwoordelijke. Doe na het zwemmen je mondkapje weer op, kleed je om in de kleine hokjes, loop wel DOOR de hokjes heen via de föhns terug naar OVH (we volgen vanaf hier de SRO route niet meer). Meld je af bij de registratie voor vertrek, omdat wij alle aantallen verplicht moeten monitoren.

5. Schoonmaakteam gezocht

Zolang het clubhuis zelf nog gesloten is, hebben we alleen op vrijdag (of zaterdagochtend vroeg) iemand nodig voor de schoonmaak van de entree van OVH, een lapje door onze OVH keuken/bar en de schoonmaak van de gezamenlijke hal en toiletten. Dat laatste maakt DWT al standaard schoon op dinsdag, maar gezien de coronasituatie willen we gezamenlijk de schoonmaakrondes intensiveren. We hebben tot op heden nog geen aanmeldingen ontvangen en wij als OVH kunnen dus hiermee (nog) niet voldoen aan de schoonmaak op vrijdag. Heb jij een uurtje tijd op vrijdag? Meld je dan aan op [email protected] Bedankt!

Met sportieve groet,
Bestuur OVH