• Een veilige sportomgeving voor iedereen

  OVH wil een verenigingscultuur zijn waarin de omgang met elkaar op een natuurlijke manier respectvol en sportief is. Een cultuur die gebaseerd is op gelijkwaardigheid en veiligheid van meisjes en jongens, mannen en vrouwen, van welke leeftijd, geaardheid en afkomst dan ook. Een respectvolle en open sfeer zorgt er voor dat eventuele moeilijkheden makkelijker besproken kunnen worden.

  Grensoverschrijdend gedrag is een maatschappelijk probleem. Daarom zijn veel gemeenten nu actief bezig om -onder andere in de sport- een Preventief Beleid tegen Seksuele Intimidatie op te zetten en sportclubs daarin te ondersteunen.

  NOC*NSF heeft in samenspraak met de sportbonden voor alle sporters en hun omgeving het Vertrouwenspunt Sport opgezet. Mail naar: centrumveiligesport@nocnsf.nl of bel naar 0900-025590. Dit kan op maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 18.00 uur.

  Natuurlijk kun je ook contact opnemen met de landelijke hulplijn.
  Mail naar: verbreekdestilte.nl
  Of bel: 0900 - 99 99 001

 • Wat is grensoverschrijdend gedrag?

  Er zijn verschillende vormen van grensoverschrijdend gedrag. Ze hebben gemeenschappelijk dat ze (ernstige) schade op fysiek, mentaal en emotioneel vlak toebrengen. Dit gedrag kan zichtbaar zijn, maar ook minder zichtbaar voor anderen plaatsvinden, bijv. via de mobiele telefoon of internet. De gevolgen van grensoverschrijdend gedrag kunnen voor alle betrokkenen heel groot zijn en over een langere periode van invloed zijn.

  Hoe bepaald gedrag wordt ervaren, kan anders zijn dan hoe het is bedoeld. Toch wordt het volgende uitgangspunt gehanteerd: Wanneer iemand zegt ongewenst gedrag te ervaren, dan moet deze uiting serieus genomen worden.

 • Voorzorgsmaatregelen

  OVH neemt de volgende voorzorgsmaatregelen om grensoverschrijdend gedrag binnen de vereniging te voorkomen:

  1. zorgvuldigheid bij de aanstelling van vrijwilligers. Vrijwilligers worden door het bestuur geselecteerd uit de bestaande leden.
  2. het aanvragen van Verklaring Omtrent Gedrag voor instructeurs en bestuurders
  3. het uitdragen van de NOB gedragscode
  4. het hanteren van “gedragsregels begeleiders in de sport”, opgesteld door NOC*NSF
  5. het delen van de contactgegevens van de vertrouwenspersonen
  6. het zo veilig mogelijk maken van het clubgebouw en direct omgeving
 • Vertrouwenspersonen

  Een ieder kan een beroep doen op de vertrouwenspersonen voor vragen, vermoedens, meldingen, klachten en aangifte met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag. De vertrouwenspersoon is hiervoor het eerste aanspreekpunt binnen de vereniging. Praat je liever met iemand van buiten de vereniging, neem dan contact op met de vertrouwenspersoon van de NOB.

  Vertrouwenspersonen OVH: 
  De voorzitter en Mariska Janszen.
  De contactgegevens staan vermeld in de ledenlijst*.

  Vertrouwenspersoon NOB:
  Marieke Wendels via vertrouwenscontactpersoon@onderwatersport.org of 0318-559347.

  Ook kun je terecht bij het Vertrouwenspunt Sport. Hier kun je – buiten de NOB om – terecht voor vragen, advies en/of een melding van grensoverschrijdend gedrag. Dit kan eventueel anoniem. Het Vertrouwenspunt Sport is te bereiken per mail; centrumveiligesport@nocnsf.nl

  Of bel 0900-2025590 Dit kan op maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 18.00 uur.

  *Alle leden vermeld op de ledenlijst hebben hiervoor toestemming gegeven.