Een veilige sportomgeving

Een veilige sportomgeving voor iedereen
OVH wil een verenigingscultuur zijn waarin de omgang met elkaar op een natuurlijke manier respectvol en sportief is. Een cultuur die gebaseerd is op gelijkwaardigheid en veiligheid van meisjes en jongens, mannen en vrouwen, van welke leeftijd, geaardheid en afkomst dan ook. Een respectvolle en open sfeer zorgt er voor dat eventuele moeilijkheden makkelijker besproken kunnen worden.

Grensoverschrijdend gedrag is een maatschappelijk probleem. Daarom zijn veel gemeenten nu actief bezig om -onder andere in de sport- een Preventief Beleid tegen Seksuele Intimidatie op te zetten en sportclubs daarin te ondersteunen.

NOC*NSF heeft in samenspraak met de sportbonden voor alle sporters en hun omgeving het Vertrouwenspunt Sport opgezet.

Je kunt bellen naar: 0900 – 202 55 90 (€ 0,10 p. min) met vragen/twijfels of als je je verhaal wilt vertellen. Bereikbaarheid NOC*NSF hulplijn seksuele intimidatie in de sport:

Maandag t/m vrijdag van 08.00u tot 22.00u
Zaterdag van 12.00u tot 16.00u
Zondag is er geen bereikbaarheid

Natuurlijk kun je ook contact opnemen met de landelijke hulplijn.
Mail naar: verbreekdestilte.nl
Of bel: 0900 – 99 99 001 

Wat is grensoverschrijdend gedrag?
Er zijn verschillende vormen van grensoverschrijdend gedrag. Ze hebben gemeenschappelijk dat ze (ernstige) schade op fysiek, mentaal en emotioneel vlak toebrengen. Dit gedrag kan zichtbaar zijn, maar ook minder zichtbaar voor anderen plaatsvinden, bijv. via de mobiele telefoon of internet. De gevolgen van grensoverschrijdend gedrag kunnen voor alle betrokkenen heel groot zijn en over een langere periode van invloed zijn.

Hoe bepaald gedrag wordt ervaren, kan anders zijn dan hoe het is bedoeld.
Toch wordt het volgende uitgangspunt gehanteerd:
Wanneer iemand zegt ongewenst gedrag te ervaren, dan moet deze uiting serieus genomen worden.

Voorzorgsmaatregelen
OVH neemt de volgende voorzorgsmaatregelen om grensoverschrijdend gedrag binnen de vereniging te voorkomen:

  1. zorgvuldigheid bij de aanstelling van vrijwilligers
  2. het aanvragen van Verklaring Omtrent Gedrag voor instructeurs en bestuurders
  3. het uitdragen van de NOB gedragscode
  4. het hanteren van “gedragsregels begeleiders in de sport”, opgesteld door NOC*NSF
  5. het delen van de contactgegevens van de vertrouwenspersonen
  6. het zo veilig mogelijk maken van het clubgebouw en direct omgeving

Vertrouwenspersonen
Een ieder kan een beroep doen op de vertrouwenspersonen voor vragen, vermoedens, meldingen, klachten en aangifte met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag. De vertrouwenspersoon is hiervoor het eerste aanspreekpunt binnen de vereniging. Praat je liever met iemand van buiten de vereniging, neem dan contact op met de vertrouwenspersoon van de NOB.

Vertrouwenspersonen OVH: 
Wouter van Deursen en Mariska Janszen. 
De contactgegevens staan vermeld in ons clubblad.

Vertrouwenspersoon NOB:
Martine van de Veen via [email protected] of 0318-559347. Ook kun je terecht bij het Vertrouwenspunt Sport. Hier kun je – buiten de NOB om – terecht voor vragen, advies en/of een melding van grensoverschrijdend gedrag. Dit kan eventueel anoniem. Het Vertrouwenspunt Sport is te bereiken op 0900 – 202 55 90 (€ 0,10 per minuut). Je kunt ook een WhatsApp-bericht sturen naar 06-53646928.