Duikmedische en materiaalkeuringen

Duikmedische keuring

Voordat je aan een opleiding begint moet je een duikmedische keuring ondergaan (<50 jaar driejaarlijks, daarboven jaarlijks en ook jaarlijks voor instructeurs). Je kunt hier zelf voor zorgen door contact op te nemen met een geregistreerde SCAS keuringsarts die je kunt opzoeken via https://www.duikkeuring.nl/

Ieder duiklid is zelf verantwoordelijk voor een tijdige en geldige duikmedische keuring. Een duiker die niet gekeurd is, valt niet onder de verzekering van de NOB en mag niet op donderdag duiken in het zwembad of meedoen aan verenigingsduiken!

Voor instructeurs geldt dat zij jaarlijks een duikmedische keuring ondergaan en het bewijs van duikmedische goedkeuring overhandigen aan de ledenadministratie ter controle. Mail je bewijs naar: [email protected]

Een aantal verzekeraars vergoeden de duikmedische keuring in een aanvullende verzekeringspakket. Kijk dit goed na bij je verzekering!

Voor freedivers geldt dat zij via DAN verzekerd en gekeurd dienen te zijn.
Onze onderwaterhockeyers spelen geen competitie en daarmee is een medische keuring niet verplicht. Voor alle andere leden is een keuring facultatief: het mag wel, maar het hoeft niet.


Materiaalkeuring

Onze commissaris materialen verzorgt een tweetal keren per jaar een materiaal keuring. 

Spelregels:

  1. De aangeboden spullen moeten op naam staan van een OVH lid.
    Wil je een niet-lid een vriendendienst bewijzen door zijn spullen aan te leveren, verreken dit dan zelf met het niet-lid.
  2. Flessen en kranen graag gescheiden inleveren, mocht je hulp nodig hebben met het verwijderen van je kraan laat het weten, dan kan Sijtze je helpen.
  3. De map met de inteken/machtigingsformulieren komt per keuringsdatum in de materialenruimte te liggen. Ook is deze voor leden te downloaden via: http://www.duikinovh.nl/downloads/

Heb je vragen hierover, mail dan naar Sijtze: [email protected]